Пишете ни

Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Цени на Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Работа: Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

 • Стани изпълнител на Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190.

Сондьорски услуги в ������������������������������������������������������ 6190

Професионални Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

 • Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������������������������ 6190.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������������������������ 6190


» Сондажни услуги в ������������������������������������������������������ 6190 » Геотермични сондажи

 • Сондажни Услуги

Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������������������������ 6190, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190 ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Геотермични сондажи за термопомпени отоплителни и охладителни инсталации в ������������������������������������������������������ 6190, ✅ Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190 ☏ 0885055800. Геотермични сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Цени за Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

 • Сондажни Услуги

Хидрогеология

Eкспертите на България Well Drilling разполагат със значителен опит в хидрогеоложките проучвания и изграждане на водовземни съоръжения за нуждите на строителството, промишлени и граждански хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения.

Това позволява да предложим на нашите клиенти решаването на тези проблеми по рационален начин чрез:

 • Изготвяне на проекти за получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови и съществуващи водоизточници, съгласно изискванията на Закона за водите и Наредба 1;
 • Изграждане на водовземни съоръжения – сондажни тръбни кладенци;
 • Изготвяне на доклади за оценка на експлоатационните ресурси на водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Наредба 1;
 • Изготвяне на проекти за оразмеряване на санитарно-охранителни зони съгласно изискванията на Наредба 3.

Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������������������������������ 6190
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������������������������������ 6190
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������������������������������ 6190
 4. Сондажи за вода ������������������������������������������������������ 6190
 5. Сондажни услуги ������������������������������������������������������ 6190
 6. Почистване на сондажи ������������������������������������������������������ 6190
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������������������������������ 6190
Геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Резултат в Google:

 • Услуга: Геотермични сондажи
 • Район: ������������������������������������������������������ 6190

 • Информация

Видове термопомпи - техните предимства

 • Ефективност – Както вече споменахме, термопомпите са изключително ефективни. Доказателство за твърдението е фактът, че при консумирация на 1 kWh електроенергия, устройството генерира между 3 и 8 kWh енергия за отопление. Качествен измерител на  ефективността можем да открием във фактора СОР (коефициент на енергийна ефективност при отопление), затова ако обмисляте инсталация на термопомпа, обърнете нужното внимание. Практиката сочи, че при качествените термопомпи обикновено СОР варира между 4 и 6.
 • Икономичност – Поради факта, че термопомпените инсталации си набавят безплатна енергия от околната среда, сметките за електроенергия в края на месеца са значително занижени. Различни сведения сочат, че благодарение на термопомпите можем да намалим сметките си за отопление до 70%.
 • С грижа за природата – Термопомпите са създадени с мисъл за хората. Агрегатите им не се нуждаят от гориво и не отделят вредни и опасни окиси, използваните в тях хладилни агентиони са еколого съобразни както за хората, така и за околната среда. С използването на термопомпа, вие намалявате наполовина емисиите на CO2, произлизащи от вашия дом. Казано на кратко, тя използва енергията на външния въздух, за да отоплява вашия дом и осигурява битова гореща вода в хармония с природата.
 • Безопасност – В съдържанието и устройството им липсват каквито и да било опасни материали и съединения. Ако до този момент е имало притеснения у някого, че термопомпите могат да бъдат запалими или взривоопасни – то категорично можем да заявим, че това е напълно погрешно. Те са напълно безопасни.
 • Универсалност – Употребата и удобствата от поставянето на термопомпа въздух-вода не се свеждат само през един конкретен период от годината, а даже напротив – ползите им са целогодишни. Те ни осигуряват топла вода в домакинството и спомагат за постигането на отличен температурен комфорт – чрез охлаждане през лятото и отопление през зимата. Могат да се адаптират към съществуваща отоплителна система, както и да се използват с различни типове отопление – например с радиатори, вентилаторни конвектори, с подово отопление.
 • Широк температурен диапазон на работа – Безпроблемната работа на системата е възможна в широк температурен диапазон на въздуха от -20°C до 48°C.
 • Дълготрайна експлоатация – Термопомпите са създадени за дългогодишна експлоатация, така че можете да се отпуснете и наслаждавате на икономически ефективно, безпроблемно отопление в продължение на дълги години.

геотермични сондажи в ������������������������������������������������������ 6190