Пишете ни

Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

Цени за Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

Сдружение на сондьори с Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

 • Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190.

Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190


» Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

 • Сондажни Услуги

Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

Сдружение на сондьори в България

Сдружението е коректив в отношения между Вас - клиентите и бизнес членове ни!

С едно запитване - Получавате няколко оферти!

Откриване на подземна вода за сондиране с доклад в ���������������� 6190, ✅ Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190 ☏ 0876401501. Откриване на подземна вода за сондиране за клиенти с адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на подземна вода

Етап: 1

Договор за проучване

Включване в график за изпълнение

Откриване на точки за сондаж

Проучване с Геофизичен детектор

Проучване до 1 500 метра

Данни за дълбочина до достигане на водоносния слой

Данни за дълбочина до дъното на водоносния пласт

Определя се дълбочината на сондажа

Оглед за специфичност на терена

Определя се вид техника за сондаж

Доклад за извършено проучване

Етап: 2

Включване в график за изпълнение

Договор за сондажна услуга

Изпълнение на сондажна услуга

0876401501

 • Реклама

Къща за гости При Доктора

Уеб портали представящи къщата на Доктора в Дунавската равнина.

WebSite


Local Sparrow ® SEO Software

SE Ranking SEO Software - The Best SEO Tools

Софтуер за изработка на мрежи от динамични уеб портали с цел SEO оптимизация чрез изграждане на хиляди линкове от релевантни по съдържание страници в помощ на бизнес уеб сайтове и онлайн магазини.

WebSite

Цени за Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

 • Сондажни Услуги

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цени за проучване на подземна вода и сондаж в ���������������� 6190

Сдружение на Сондьори в България

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

 Използваме Геофизичен детектор

Откриване на подземна вода за сондиране с доклад в ���������������� 6190, ✅ Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190 ☏ 0876401501. Откриване на подземна вода за сондиране за клиенти с адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000. Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване. на специфичното електрическо съпротивление

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран (снимка)

На всякакви терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


С едно запитване за услуга - Получавате няколко оферти за сондаж с цена на метър!

При желание за заявка за услуга по откриване и проучване на подземни води:

 • Техник ще се свърже с Вас и ще Ви впише в график си за посещение.

Забележка:

В момента разполагаме с един мобилен екип - тейник с детектор за цяла България.

Техника ще Ви предложи ден за посещение съобразен с неговия график за посещения спрямо населеното място на имота Ви.

Моля, да ни извините ако Ви причиняваме неудобство с това, че не може да се съобразим с Вашия график - свободно време!


Съдържание на страницата:

1. Консултация с установяване на наличие на водоносни пластове

2. Цени за проучване в дълбочина

3. Доклад от откриване и проучване на подземни води

4. Цени за сондаж и фактори за образуването им

5. Какво е включено в цената за сондаж за вода?

6. Помощ за узаконяване на сондажи за вода

7. Почистване на сондаж

1

Консултация с установяване на наличие на водоносни пластове в ���������������� 6190

 • Откриване на точки за сондаж;
 • Избор от Ваша страна на брой точки за проучване всяка в дълбочина.

Изследване на точки за сондаж в ���������������� 6190

При проучване на установени точки се получават следните данни за всяка поотделно:

 • Брой водоносни слоя;
 • Дълбочина до всеки отделен водоносен слой;
 • Дълбочина до дъното на същия водоносен слой.
На база проучването в дълбочина се препоръчва водоносен слой за водочерпане и дълбочината на сондажа.
Разгледайте реални снимки направени при проучването на 3 отделни точки в един имот с площ от 2 450 кв.м.
 • Следващите снимки ясно показват действителното положение на всяка точка в дълбочина;
 • Забележете разликите показани за всяка точка чрез снимките направени в един имот;
 • Разчетените данни от всяка снимка превръщаме в доклад, който изпращаме до посочен от Вас имейл адрес.

Снимка 1:

Откриване на подземна вода за сондиране с доклад в ���������������� 6190, ✅ Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190 ☏ 0876401501. Откриване на подземна вода за сондиране за клиенти с адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Проучвана дълбочина: 200 м

Водоносни слоя: 5

1 слой: от 10 м / 16 м

  Не се препоръчва за водочерпене: Водопотока в този слой не е постоянен.

2 слой: от 48 м / 52 м

  Не се препоръчва за водочерпене: Водопотока в този слой не е постоянен.

3 слой: от 92 м / 114 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 116 м / 118 м

  Погледнете в дъното на водоносния слой в светло синьо: Има опасност при сондиране под 118 м, водата от този водоносен слой да пропадне до следващия слой.

4 слой: от 138 м / 164 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 168 м / 172 м

  Този водоносен слой е най-подходящ за сондиране и за водочерпане.

5 слой: от 196 м / не се чете

  Дълбочината на този водоносен слой не е показана на снимката поради избора на сканиране на точката до 200 м от страна на клиента.

Препоръки за клиента: Налични са два водоносни слоя за водочерпане - 3 и 4. Препоръчваме за избор на слой 4.

Снимка 2:

Откриване на подземна вода за сондиране с доклад в ���������������� 6190, ✅ Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190 ☏ 0876401501. Откриване на подземна вода за сондиране за клиенти с адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Проучвана дълбочина: 200 м

Водоносни слоя: 3

1 слой: от 10 м / 72 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 75 м / 78 м

  Погледнете стеснението на водоносния слой след 30-я м. Количеството вода, което се предполага да е в този водоносен слой е след тази дълбочина. Водоносния слой е тесен и при сондирането е много важно да не се допуска отклонение от вертикала за да не се излезе от границите на самия слой. 

2 слой: от 102 м / 112 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 115 м / 118 м

3 слой: от 143 м / 170 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 175 м / 178 м

Препоръки за клиента: Налични са три водоносни слоя за водочерпане - 1, 2 и 3. Препоръчваме за избор на слоевете 2 и 3.

Снимка 3:

Откриване на подземна вода за сондиране с доклад в ���������������� 6190, ✅ Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190 ☏ 0876401501. Откриване на подземна вода за сондиране за клиенти с адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Проучвана дълбочина: 100 м

Водоносни слоя: 1

1 слой: от 5 м / 28 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 33 м / 35 м

Препоръки за клиента: Наличен е един водоносен слой за водочерпане.

За да изберете точка за сондиране и съответен водоносен слой за водочерпане Трябва да знаете следното:

Сондажът се пробива със среден диаметър около 18/20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

Когато сондата достигне до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

Понякога има няколко водоносни хоризонта (водоносни слоя), като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът (водоносен слой за водочерпане), толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество (погледнете снимка 1 и 2).

Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби. Тези граница ясно се виждат на снимки 1 и 2.

Извода, който трябва да направите е, че при използване на стария и до този момент метод за откриване на подземни води за сондаж само чрез багети, не е възможно да се предостави ясна представа в дълбочина за да се определи точната дълбочина на сондажа за максимално водочерпане от съответния водоносен слой и да се предвиди точно до кой метър да се сондира за да се избегнат проблеми в бъдеще.

2

Цени за проучване на подземни води в дълбочина

 • Изберете оферта-пакет от 1 до 6 броя точки;
 • Изберете дълбочината на проучване.
До 100 метра дълбочина:
 • 1 точка - 350 лева;
 • 2 точки - 400 лева;
 • 3 точки - 500 лева;
 • 4 точки - 600 лева;
 • 5 точки - 700 лева;
 • 6 точки - 800 лева;
До 200 метра дълбочина:
 • 1 точка - 550 лева;
 • 2 точки - 600 лева;
 • 3 точки - 700 лева;
 • 4 точки - 800 лева;
 • 5 точки - 900 лева;
 • 6 точки - 1 000 лева.
До 300 метра дълбочина:
 • 1 точка - 750 лева;
 • 2 точки - 800 лева;
 • 3 точки - 900 лева;
 • 4 точки - 1 000 лева;
 • 5 точки - 1 100 лева;
 • 6 точки - 1 200 лева.
До 400 метра дълбочина:
 • 1 точка - 950 лева;
 • 2 точки - 1 000 лева;
 • 3 точки - 1 200 лева;
 • 4 точки - 1 300 лева;
 • 5 точки - 1 400 лева;
 • 6 точки - 1 500 лева.
До 500 метра дълбочина:
 • 1 точка - 1 150 лева;
 • 2 точки - 1 200 лева;
 • 3 точки - 1 300 лева;
 • 4 точки - 1 400 лева.
 • 5 точки - 1 500 лева;
 • 6 точки - 1 600 лева.
До 600 метра дълбочина:
 • 1 точка - 1 300 лева;
 • 2 точки - 1 400 лева;
 • 3 точки - 1 500 лева;
 • 4 точки - 1 600 лева;
 • 4 точки - 1 700 лева;
 • 4 точки - 1 800 лева.
До 800 метра дълбочина:
 • 1 точка - 1 700 лева;
 • 2 точки - 1 800 лева;
 • 3 точки - 1 900 лева;
 • 4 точки - 2 000 лева;
 • 5 точки - 2 100 лева;
 • 6 точки - 2 200 лева.
До 1 000 метра дълбочина:
 • 1 точка - 2 000 лева;
 • 2 точки - 2 200 лева;
 • 3 точки - 2 300 лева;
 • 4 точки - 2 400 лева;
 • 5 точки - 2 500 лева;
 • 6 точки - 2 600 лева;
До 1 500 метра дълбочина:
 • 1 точка - 2 200 лева;
 • 2 точки - 2 600 лева;
 • 3 точки - 2 700 лева;
 • 4 точки - 2 800 лева;
 • 5 точки - 2 900 лева;
 • 6 точки - 3 000 лева.

Посочените цени са без включен ДДС.

3

Доклад от откриване и проучване на подземни води в ���������������� 6190

До пет работни дни след направеното проучване, от сдружението подготвяме доклад, който ще изпратим до избран от Вас имейл.

При желание от Ваша страна да получите оферти от сондажни фирми - партньори в сдружението, моля да ни заявите желанието си чрез имейла, до който сте получили доклада от прочуването.

При заявено Ваше желание следва:

Сдружението изпраща доклада от проучването до сондажните фирми - партньори на сдружението за оферти. В рамките до 10 работни дни ще съберем всички оферти с цена, дата за стартиране и дата за приключване на съответния сондаж по доклад, след което тези оферти ще Ви бъдат изпратени до имейл за Ваш оглед и избор.

Какво следва след избор от Ваша страна на оферта?

В повечето случаи, избраната сондажна фирма предприема оглед на обекта преди подписване на договор за сондажна дейност.

Следва изготвяне на договор за сондажна дейност, който ще се изпрати до Вас и сондажната фирма за подпис. Сдружението се явява коректив между клиента и сондажната фирма.

4

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в ���������������� 6190

1. Цени на метър за сондаж след проучване:

След проучване се изготвя доклад, който изпращаме до над 42 сондажни фирми в България и десетки фирми от съседни на България страни.

Те посочват цена на метър, диаметър на специалните тръби при затръбяването, ден / месец / година на стартиране и приключване на сондажа.

ВАЖНО: Динамичната икономическа обстановка в момента ограничава гарантирания времеви период на цените в предложените оферта по доклад до 20 работни дни.

Причината е, че през последните месеци се наблюдават рязко покачване на цените на горивата, така и на използваните детайли при затръбяването на сондажите. Разходите не е възможно да се прогнозират за по-дълъг период от време.

 • В момента очаквайте цени в оферти да старат от 140.00 лв./м

2. Цени за сондаж без проучване:

Сондажните дейности се извършват под отговорност на клиента, като предварително се заплаща желаната дълбочина и оглед на обекта, както следва:

 • до 10 метра дълбочина - 3000 лева;
 • за всеки следващ метър - старт от 180 лева, която цена зависи от желания диаметър на специалната тръба при затръбяне;
 • оглед и цена по договаряне;
 • предлага се и опция за "Бърза поръчка" с допълнително заплащане - попитайте.

Посочените цени са без включен ДДС.


Цената на сондаж зависи от много фактори:

Конструкцията на сондажа се проектира според нуждите и начина на експлоатация на сондажа.

Съществуват различни диаметри на обсадните тръби полагани в сондажите, като: ф 110мм; ф 113мм; ф 125мм; ф 140мм; ф 160мм и др. Цените се определят според почвените условия, конструкцията на сондажа, неговата дълбочина, трудност на терена, като достъп, както и периода за изработка по желание на клиента.

5

В цената на сондаж се включват следните дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Затръбяване на сондаж в ���������������� 6190

След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

6

Помощ за узаконяване на сондажи за вода в ���������������� 6190

Помощ за узаконяване на сондажи се предлага само за клиенти на сдружението!

За изграждане на нов сондаж и експлоатация му е необходим проект за добив на подземни води, след изграждането на сондажа за пускане в експлоатация е необходимо узаконяване пред съответната басейнова дирекция, които дейности се извършват от сдружението на конкурентни цени.

 • Изготвяне на доклади - проекти за добив на подземни води,
 • Узаконяване на тръбни кладенци (сондажи);
 • Разрешителни за водоползване и подновяване на такива.

7

Почистване на сондаж в ���������������� 6190

Услуга по почистване на сондажи се извършва само за клиенти на сдружението!

Почистване на тръбата с еърлифт

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ���������������� 6190
 2. Проектиране на сондажи ���������������� 6190
 3. Определяне дълбочината на водоносен слой ���������������� 6190
 4. Определяне дълбочината на подпочвени води ���������������� 6190
 5. Радиестезично търсене на подземна вода ���������������� 6190
 6. Геофизично откриване на вода ���������������� 6190
 7. Търсене на вода с георадар ���������������� 6190
 8. Хидрогеоложки проучвания ���������������� 6190
 9. Откриване на вода за сондаж ���������������� 6190
 10. Търсене на подпочвени води ���������������� 6190
 11. Геофизично проучване за вода с георадар ���������������� 6190
 12. Откриване на подземна вода ���������������� 6190
 13. Сондажи за вода ���������������� 6190
 14. Сондажни услуги ���������������� 6190
 15. Геотермични сондажи ���������������� 6190
 16. Почистване на сондажи ���������������� 6190
 17. Цени за сондаж за вода ���������������� 6190
 18. Изследвания на подземни води ���������������� 6190
 19. Оценка на находища на минерални води ���������������� 6190
 20. Проучване на подземни води за водоснабдяване ���������������� 6190
 21. Почвен анализ и диагностика ���������������� 6190
 22. Басейнови дирекции ���������������� 6190
Откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

Резултат в Google:

 • Услуга: Откриване на подземна вода за сондиране
 • Район: ���������������� 6190

 • Информация

Термопомпа

Термопомпа е машина, принципът на работа на която се основава на „Обратния цикъл на Карно“. За сметка на извършената механична работа внесена отвън, се отнема топлина от по-студено тяло и се предава на по-топло тяло. Сама топлината никога няма да премине от по-малко нагрято тяло към тяло с по-висока температура. В това е и съдържанието на втория закон на термодинамиката.

Популярни примери за термопомпи са хладилниците и климатиците. Според вида на топлообменниците термопомпите биват въздух-въздух, въздух-вода, вода-земя и въздух-земя. Най-често използваните термопомпи са от типа въздух-въздух. Термопомпите обиновено могат да работят двупосочно (прехвърляйки топлина от първия топлообменник към втория или обратно), като по този начин те могат да затоплят или изстудяват средата, която трябва да се климатизира.

откриване на подземна вода за сондиране в ���������������� 6190

откриваме вода за сонда в ���������������� 6190

признаци за подпочвена вода в ���������������� 6190