Пишете ни

Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844

Работа: Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844

 • Стани изпълнител на Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844.

Професионално Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844

 • Проучване и проектиране на сондаж в Гърчиново 7844.

Проучване и проектиране на сондаж в Гърчиново 7844


» Сондажни услуги в Гърчиново 7844 » Проектиране на сондажи

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в Гърчиново 7844, ✅ Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес Гърчиново, община Опака, област Търговище, п.к.7844.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в Гърчиново 7844, ✅ Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес Гърчиново, община Опака, област Търговище, п.к.7844.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Проектиране на сондажи

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Определя се водонаситената зона

Предварително трябва да се направи проучване къде точно е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе.

Методи

Най-често се извършва от хора с медни пръчки (багети), с махало или други. Това е един от най-бюджетните варианти, съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна.

Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад, като в него се дава информация за отделните земни пластове като: дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост, вододайни зони. В доклада се дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа. Този метод дава най-висока точност.

Разбира се никой от методите не може да даде 100% гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности. Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.

Цени за Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844

 • Сондажни Услуги

Почистване на сондаж

Поради големият вакуум на сондажните помпи при работата си освен вода, засмукват и пясък. Това е възможно поради не добре извършено уплътняване с филц и не добре извършен сондаж, а понякога са налице други външни фактори. Това предизвиква износване и преустановяване на работата на сондажната помпа. При опит стопанинът самостоятелно да реши проблема, чрез изваждане на помпата от сондажа, най-често се стига да скъсване на напорния маркуч на помпата или захранващия кабел. За съжаление единственото възможно решение в тази ситуация е направата на нов сондаж. Поради тази причина при възникнала подобна ситуация е наложителна намесата на специалисти използващи мощни компресори за отстраняване на чуждите примеси. В сондажа се имплементират две линии, нагнетателна и всмукателна. По нагнетателната линия се подава въздух с мощен компресор, а всмукателната линия засмуква пясъка и ненужните примеси, като по този начин се изчиства сондажа и е отново годен за използване.

Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Гърчиново 7844
 2. Откриване на подземна вода Гърчиново 7844
 3. Сондажи за вода Гърчиново 7844
 4. Сондажни услуги Гърчиново 7844
 5. Геотермични сондажи Гърчиново 7844
 6. Почистване на сондажи Гърчиново 7844
 7. Цени за сондаж за вода Гърчиново 7844
Проектиране на сондажи в Гърчиново 7844

Резултат в Google:

 • Услуга: Проектиране на сондажи
 • Район: Гърчиново 7844

 • Информация

Видове кладенци

В зависимост от размера на отвора и необходимата техника на изграждането им, според съвременната номенклатура кладенците могат да бъдат:

 • шахтови – при повече от 80 – 100 см в диаметър – провеждат се изкопни работи, изкопът е укрепен със зидария или с бетонни пръстени.
 • сондажни (тръбни) – при 10 – 40 см в диаметър – под земната повърхност е прокаран сондаж и са спуснати метални, PVC, етернитови или друг вид тръби.
 • набивни – изградени чрез набиване в земята на тръба с малък диаметър.

видове сондажи за вода Гърчиново 7844

проектиране на сондажи в Гърчиново 7844