Пишете ни

Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Цени на Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Работа: Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

 • Стани изпълнител на Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190.

Сондьорски услуги в ������������������������������������������������������ 6190

Професионално Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

 • Проучване и проектиране на сондаж в ������������������������������������������������������ 6190.

Проучване и проектиране на сондаж в ������������������������������������������������������ 6190


» Сондажни услуги в ������������������������������������������������������ 6190 » Проектиране на сондажи

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������������������������������ 6190, ✅ Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������������������������������ 6190, ✅ Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Проектиране на сондажи

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Определя се водонаситената зона

Предварително трябва да се направи проучване къде точно е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе.

Методи

Най-често се извършва от хора с медни пръчки (багети), с махало или други. Това е един от най-бюджетните варианти, съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна.

Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад, като в него се дава информация за отделните земни пластове като: дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост, вододайни зони. В доклада се дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа. Този метод дава най-висока точност.

Разбира се никой от методите не може да даде 100% гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности. Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.

Цени за Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в ������������������������������������������������������ 6190 и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������������������������������ 6190
 2. Откриване на подземна вода ������������������������������������������������������ 6190
 3. Сондажи за вода ������������������������������������������������������ 6190
 4. Сондажни услуги ������������������������������������������������������ 6190
 5. Геотермични сондажи ������������������������������������������������������ 6190
 6. Почистване на сондажи ������������������������������������������������������ 6190
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������������������������������ 6190
Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Резултат в Google:

 • Услуга: Проектиране на сондажи
 • Район: ������������������������������������������������������ 6190

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190

Геоложки проучвания

България Well Drilling е специализирано в геоложките проучвания, като в състава са включени инженер-геолози, хидрогеолози и геодезисти с висока професионална квалификация и богат опит. Дружеството разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и оборудване за бързи и качествени инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания. Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

Инженерногеоложки проучвания

Съгласно изискванията на нормативните документи, всеки строителен обект се нуждае от инженерногеоложко проучване. България Well Drilling предлага цялостно завършено инженерногеоложко проучване, включващо:

– направа на проучвателни ядкови сондажи с дълбочина до 100 метра;

– направа на динамична и статична пенетрация;

– направа на шурфове, разчистки, галерии;

– вземане и изследване на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория;

– изследване на почви за наличие на замърсявания;

– съставяне на пълен инженерногеоложки доклад с условия за фундиране.

Хидрогеоложки проучвания

Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

– хидрогеоложки проучвания за търсене на подземни води за водоснабдяване;

– хидрогеоложки проучвания за отводняване на терени, изкопи и минни изработки;

– предварителни геофизични проучвания за установяване на водно ниво, геоложки граници и други;

– опитно-филтрационни изследвания и определяне на филтрационни параметри на водоносни пластове;

– обследване на вътрешността на сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 150 m с помощта на телевизионна камера.

Геоложки проучвания за кариери и мини, концесионни анализи и определяне на запаси от полезни изкопаеми. Геоложки проучвания и анализи за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.

Геофизични проучвания

– вертикално електрично сондиране;

– електропрофилиране;

– сеизмични проучвания;

– електрокаротаж.

Лабораторни изследвания на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория.

видове сондажи за вода ������������������������������������������������������ 6190

проектиране на сондажи в ������������������������������������������������������ 6190