Пишете ни

Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

Цени на Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

Работа: Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

 • Стани изпълнител на Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173.

Сондьорски услуги в ������������������������������������ 6173

Професионално Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

 • Проучване и проектиране на сондаж в ������������������������������������ 6173.

Проучване и проектиране на сондаж в ������������������������������������ 6173


» Сондажни услуги в ������������������������������������ 6173 » Проектиране на сондажи

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������������ 6173, ✅ Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Проектиране на сондажи от хидрогеолог с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������������ 6173, ✅ Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173 ☏ 0885055800. Проектиране на сондажи за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Проектиране на сондажи

Какво трябва да направим преди започването на сондажните дейности!

Определя се водонаситената зона

Предварително трябва да се направи проучване къде точно е водата и ориентировъчно на колко метра ще излезе.

Методи

Най-често се извършва от хора с медни пръчки (багети), с махало или други. Това е един от най-бюджетните варианти, съответно и информацията от такова проучване е съвсем ориентировъчна.

Друг начин да се установи къде е водният пласт е с посещение от хидрогеолог  на мястото и с апаратура да се сканира терена.Те измерват съпротивлението на земните пластове и установяват къде има предпоставки за водонаситени зони. Извършва се хидрогеоложки доклад, като в него се дава информация за отделните земни пластове като: дебелина на пласта и неговата плътност, пористост и проницаемост, вододайни зони. В доклада се дават препоръки за крайната дълбочина  на сондажа. Този метод дава най-висока точност.

Разбира се никой от методите не може да даде 100% гаранция, че ще излезе вода на посоченото място. Колкото проучването е по-добро и колкото повече информация се събере , толкова и  шансовете за успех с водата са по-големи!

След като проучването е направено, се преминава към сондажните дейности. Сондьорите се ръководят по предварителната информация от проучването, като по време на сондирането има характерни показатели за наличието на вода в почвата и се избира крайната дълбочина на сондажа.

Цени за Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

 • Сондажни Услуги

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������������ 6173
 2. Откриване на подземна вода ������������������������������������ 6173
 3. Сондажи за вода ������������������������������������ 6173
 4. Сондажни услуги ������������������������������������ 6173
 5. Геотермични сондажи ������������������������������������ 6173
 6. Почистване на сондажи ������������������������������������ 6173
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������������ 6173
Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

Резултат в Google:

 • Услуга: Проектиране на сондажи
 • Район: ������������������������������������ 6173

 • Сондажни Услуги

Проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173

Водоснабдителни и водопонижителни сондажи и системи

Списък на по-важни хидрогеоложки проучвания и проекти на водоснабдителни и водопонизителни съоръжения, изпълнявани от България Well Drilling:

 • Проектиране, изграждане и саниране на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции Б 01 – “Аерогара София”, Б 02 – гр. Благоевград, Б 03 – гр. Петрич, Б 15 – “Западен парк” – София, Б 26 – бул. “Шипченски проход” – София и Б 36 – Владая на “Лукойл България” ЕООД, 2003 – 2010 г.
 • Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции 7151 – бул. “Симеоновско шосе” – гр. София, Петролна база – Враца на “Петрол” АД, 2004 – 2010 г.
 • Почистване, саниране, ремонт и оглед с дълбоководна камера на тръбни кладенци на “Топлофикация” АД, ТР “София”, ТР ”Земляне” – 2006 – 2013. Инвеститор „Топлофикация – София“ ЕАД.
 • Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпено оборудване на „Резиденшъл парк София”, Инвеститор – „Резиденшъл парк София”, 2008 г.
 • Проучвания за геоложките и хидрогеоложките условия на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на градовете Гоце Делчев, Банско и Асеновград („Техническа помощ на интергриран проект във водния сектор за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско (European AID 124486/D/SV/BG). 2009 г., Инвеститор – Консорциум „Далем – Кокс – Пехер“.
 • Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на градовете Никопол, община Никопол и Тръстеник, община Долна Митрополия”. Прединвестиционни проучвания на одобрените инвестиционни компоненти. Подобект: Водопроводна и канализационна мрежи. Част: Геология. 2009 г., Инвеститор – „Акваинс“ ЕООД
 • Хидрогеоложки проучвания и миграционни опити за топлоснабдяване с геотермална енергия на производствена сграда на Сентилион България. 06.2011. Инвеститор – Сентилион – България
 • Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „София Саут Ринг Мол”. ІІ.2012 .Инвеститор – „Данаос Девелопмънт” АД.
 • Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания, математическо моделиране и разработване на вариантни решения за отводняване на площадката и строителните изкопи на ПСОВ – Враца. ХІ.2012. Инвеститор – Велдер ООД.
 • Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „Технологичен парк – София”. 2014 .Инвеститор – „София Тех Парк” АД.

видове сондажи за вода ������������������������������������ 6173

проектиране на сондажи в ������������������������������������ 6173