• Клуб на професионалните сондьори

Проучване за вода с георадар за Кърджали

Гарантирана услуга по откриване на вода преди изграждане на сондаж за Кърджали


 

 • Мнение и оценка:

Какво е мнението на клиент за България PRO Drillers Club?

А Дрейфус

18/02/2024

Кърджали

Оценка на услуга:

Отлично

Оценка за съотношение цена - качество:

Отлично

Бихте ли ни препоръчали:

Да

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Кърджали. Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода в имот за Кърджали .

Проучване с изграждане на сондаж за вода за Кърджали

Проучване на вода за сондаж с ГеоРадар за Кърджали

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Кърджали

Получете информация за комплексната ни и Гарантирана услуга проучване с изграждане на сондаж за вода за Кърджали

Създаване на план за изграждане и офериране на цена за сондаж за вода за Кърджали


Проучване и Сондажи за вода - Сондажни услуги за Кърджали

 1. Откриване дълбочина на водата за сондаж
 2. Оценка на находища на минерални води
 3. Хидрогеоложки проучвания
 4. Скенер за търсене на вода
 5. ГеоРадар за вода
 6. Търсене на вода с георадар
 7. Откриване на подземна вода с георадар
 8. Геофизично откриване на вода
 9. Проектиране на сондажи за вода
 10. Проучване за вода
 11. Сондаж за вода
 12. Водоснабдителни сондажи
 13. Сондажи и кладенци за вода
 14. Изграждане на дълбоки сондажни кладенци
 15. Сондажни услуги
 16. Сондиране за вода
 17. Биене на сонда за вода
 18. Кладенец за вода
 19. Сондажна фирма
 20. Сондьор
 21. Проучвателно ядково сондиране
 22. Геотермични сондажи

България PRO Drillers Club - Клуб на професионалния сондьор

 • 💧 PRO Drillers Club - Инфо Блог

Изследването на подземните води може да се раздели най-общо на два вида:

 • Изследване на количественото на водите. Техниките за изследване са тестове на място са определяне на коефициентите на филтрация и проводимостите.. За количествено изследване на подземните води е от съществено значение да се определи естествения напор - статично водно ниво, както и хидравличните параметри на водоносен хоризонт. Дълкотрайното използване на източниците на подземни води и методите за експлоатация зависят от качеството на водата. Подземните води се считат за замърсени, ако съдържат вещества, вредни за човешкото здраве и биологичната среда. Характеристиките на замърсяването на почвата и подземните води са свързани с нормативно признати стойности по българското законодателство.

ГеоРадари за откриване на прясно студена и минерална вода за Кърджали.

Проучване и Сондажи за вода за всички райони на Кърджали:

6639 Айрово • 6749 Багра • 6600 Байкал Кърджали • 6669 Бащино • 6689 Бели пласт • 6742 Бленика • 6744 Божак • 6730 Бойно • 6681 Болярци • 6600 Боровец Кърджали • 6737 Брош • 6600 България Кърджали • 6662 Бяла поляна • 6656 Бялка • 6602 кв Веселчане Кърджали • 6609 кв Възрожденци Кърджали • 6738 Главатарци • 6604 Гледка Кърджали • 6647 Глухар • 6675 Гняздово • 6744 Голяма бара • 6604 Горна гледка Кърджали • 6685 Горна крепост • 6600 Гробищен парк Кърджали • 6651 Гъсково • 6670 Добриново • 6663 Долище • 6686 Долна крепост • 6642 Дъждино • 6747 Дъждовница • 6637 Дънгово • 6735 Енчец • 6654 Жинзифово • 6636 Житарник • 6749 Зайчино • 6653 Звезделина • 6658 Звезден • 6668 Звиница • 6732 Звъника • 6744 Звънче • 6740 Зелениково • 6627 Зимзелен • 6650 Зорница • 6628 Иванци • 6745 Илиница • 6623 Калинка • 6675 Калоянци • 6729 Каменарци • 6734 Кобиляне • 6676 Кокиче • 6733 Кокошане • 6661 Конево • 6743 Костино • 6600 Крайбрежна зона Кърджали • 6739 Крайно село • 6671 Крин • 6744 Крушевска • 6743 Крушка • 6600 Кърджали • 6600 Кърджали център • 6728 Кьосево • 6645 Лисиците • 6638 Лъвово • 6684 Люляково • 6675 Майсторово • 6640 Македонци • 6745 Мартино • 6660 Миладиново • 6670 Мост • 6679 Мургово • 6674 Мъдрец • 6722 Невестино • 6611 Ненково • 6641 Опълченско • 6655 Орешница • 6644 Островица • 6624 Охлювец • 6657 Панчево • 6600 Парк Горубсо Кърджали • 6629 Парк Простор Кърджали • 6741 Пеньово • 6643 Пепелище • 6673 Перперек • 6634 Петлино • 6630 Повет • 6609 Прилепци • 6600 Промишлена зона А Кърджали • 6610 Промишлена зона Б Кърджали • 6610 Промишлена зона Изток Кърджали • 6604 Промишлена зона Юг Кърджали • 6632 Пропаст • 6746 Пъдарци • 6720 Рани Лист • 6649 Резбарци • 6600 Републиканска Кърджали • 6742 Ридово • 6659 Рудина • 6675 Сватбаре • 6745 Севдалина • 6621 Седловина • 6727 село Велешани • 6744 село Висока • 6678 село Висока поляна • 6646 село Вишеград • 6633 село Воловарци • 6745 село Върбенци • 6660 Сестринско • 6629 Сипей • 6652 Скалище • 6748 Скална глава • 6720 Скърбино • 6741 Снежинка • 6648 Соколско • 6688 Соколяне • 6721 Солище • 6738 Срединка • 6741 Старо място • 6731 Стражевци • 6660 Страхил войвода • 6683 Стремово • 6680 Стремци • 6610 Студен кладенец Кърджали • 6668 Татково • 6728 Тополчане • 6682 Три Могили • 6745 Ходжовци • 6622 Царевец • 6744 Чеганци • 6672 Черешица • 6626 Черна скала • 6670 Черньовци • 6625 Чилик • 6677 Чифлик • 6650 Широко поле • 6732 Яребица • 6687 Ястреб

Популярни търсения в мрежата

XML Sitemap

https://probuildersbg.com