Пишете ни

Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

Цени на Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

Работа: Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

 • Стани изпълнител на Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844.

Професионални Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

 • Сондажи за вода и кладенци в Гърчиново 7844.

Сондажи за вода и кладенци в Гърчиново 7844


» Сондажни услуги в Гърчиново 7844 » Сондажи и кладенци за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Гърчиново 7844, ✅ Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844 ☏ 0885055800. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес Гърчиново, община Опака, област Търговище, п.к.7844.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи и кладенци за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Гърчиново 7844, ✅ Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844 ☏ 0885055800. Сондажи и кладенци за вода за клиенти намиращи се на или около адрес Гърчиново, община Опака, област Търговище, п.к.7844.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи и кладенци за вода
 • Сондажи и кладенци за вода - кладенци, са шахтови и представляват цилиндричен изкоп, в който изкоп се поставят бетонови тръби или бетонови пръстени, като между пръстените и изкопа луфтът се запълва с филц, който играе ролята на дренаж и филтър. Целта е изкопът да премине през водоносен пласт или водоносна "жилка" и да стигне до водонепропусклив пласт (обикновена глина), където да се изкопае достатъчно за резервоар. Водният стълб в кладенеца най-често зависи от ширината на споменатите два пласта, докато дебитът (притокът) - не.

Цени за Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в Гърчиново 7844 и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Проектиране на сондажи Гърчиново 7844
 2. Откриване на подземна вода Гърчиново 7844
 3. Сондажи за вода Гърчиново 7844
 4. Сондажни услуги Гърчиново 7844
 5. Геотермични сондажи Гърчиново 7844
 6. Почистване на сондажи Гърчиново 7844
 7. Цени за сондаж за вода Гърчиново 7844
Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи и кладенци за вода
 • Район: Гърчиново 7844

 • Сондажни Услуги

Сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844

Как да изградим сондаж за вода?

За да направите един сондаж за вода има няколко стъпки по които да се ръководите.

За какво ще използвате сондаж за вода

Първото нещо е да сте наясно за какво ще бъде използван този сондаж. Това дава известна представа какъв дебит на вода се търси. Към кой диаметър на сондажните тръби да се насочите. Чистотата на водата която ще се изпомпва от сондажа. С какви финансови средства разполагате. Диаметъра на сондажната тръбата е свързан пряко с диаметъра на помпата която ще бъде монтирана. Колкото е по малък диаметъра на помпата толкова повече намалява избора на помпи и техния дебит. Чистота на водата която се търси е много важен фактор. Тя е от значение за какво ще бъде използван сондажа и как да бъде изграден. Ако сондажа ще се използва за поливане чистотата е много ниска но се търси максимален дебит. Ако е за битови нужди чистотата трябва да е доста голяма с ограничаване на най-горните водоносни слоеве, които са пряко свързани с дъждовете и много други, и насочване към по-дълбоки водоносни хоризонти. Но ако водата ще се използва за пиене вече говорим за много дълбок сондаж с изключително сложно изпълнение свързано с пълно изолиране на горните водни слоеве.

Избор на място за сондаж за вода

Втората стъпка която трябва да направите е да изберете мястото и приблизителната дълбочина до която ще се сондира. Факторите за избор на място са няколко. Първия е да може да достигне сондажната апаратура до мястото. Второ да могат да достигнат комуникации (ток, тръби или маркучи и др.), трето да е далеч от различни замърсители (септична яма или др.). За определяне на дълбочината на бъдещия сондаж за вода също има голям брой фактори. Първо разберете дали в съседство или наблизо до вас има други сондажи, колко са дълбоки, приблизителния им дебит и за какво се използват. Това ще ви даде информация за вашият сондаж до каква дълбочина да достига.

Избор на изпълнител на сондажните дейности

Третата стъпка е избор на фирма която ще изпълни сондажните дейности. Първо разберете дали могат да покрият изискванията ви към изпълнението на сондажа, да достигнат желаната дълбочина и поставяне на желания размер сондажни тръби. Това е много важно тъй като много от фирмите са ограничени. Второ попитайте с какви материали работят тъй като в момента масово се използват канализационни тръби вместо сондажни тръби което е изключително грешно. Дали слагат гравийна посипка ( речен филц с определена големина на частиците според сондажния отвор ) и дали извършват почистване на сондажа. Тази информация ви дава реална представа за качеството на работа  на тази фирма. Сондажния кладенец трябва да бъде направен със сондажни тръби. Около тях да се сложи гравийна посипка служеща за укрепване и дренаж на сондажа и почистен до вода годна за поставяне на помпа. Всичко по различно не е водоснабдителен сондаж а само дупка изкопана в земята.

Четвърта стъпка е монтаж на помпа

Защо да изберете нас като изпълнители на вашия сондаж за вода?

Повечето сондажи за вода се правят с самоделни сонди и достигайки до водоносния слой  спират. Защото технологията им не им позволява да преминат през него. Нашата техника е професионална и специализирана за изграждане на сондажни кладенци. Професионалисти сме в тази област. Работим с най-качествени материали за изграждане на вашия сондаж.

За качествен сондаж препоръчваме да се стигне водоносния слой и поне още 8-10 метра след него за мъртво ниво или утайник, където да падат частици пясък пренесени с водата. Едва ли бихте могли да си представите съвременния свят без наличието на течащата вода в домовете ни. Какъв ли би бил живота ни, ако нямахме възможността да влезем в банята и да си вземем дълъг и отпускащ душ.

Предполагам, че дори не Ви се иска да си го представите. И за щастие не Ви се налага, защото благодарение на сондите и сондажите за вода можем да се сдобием с необходимото количество от скъпоценния елексир на живота.

сондажи и кладенци за вода в Гърчиново 7844