Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в Дворище 6193

Цени за проектиране и сондажни дейности в Дворище 6193

Актуални цени за сондажни услуги в Дворище 6193

 • Цени на сондажи за вода в Дворище 6193.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Дворище 6193


» Сондажни услуги в Дворище 6193 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цена за проучване на подземна вода и сондаж в Дворище 6193

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

Използваме Геофизичен детектор

Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

На всякакъв вид терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


Консултация с установяване на наличие на вода в Дворище 6193

Действие 1:

   Предварителен договор за проучване

 • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

Действие 2:

Изследване на точка за сондаж в Дворище 6193

  Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

  От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
 • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
 • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
 • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
 • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
 • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
 • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

  Доклад за извършено проучване

Действие 3:

  След установяване на:

 • дълбочина на сондажа
 • вид почва
 • специфичност на терена

   Ще определим:

 • тип техника необходима за извършване на сондажа
 • време за извършване на сондажната услуга

Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

  Договор за сондажна услуга

  Фактуриране

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Дворище 6193, ✅ Цени за сондаж за вода в Дворище 6193. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Дворище 6193 за клиенти в Дворище 6193 - Дворище, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6193.

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Дворище 6193

  Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Цената на сондаж в Дворище 6193 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в Дворище 6193 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в Дворище 6193

 Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

 Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

 Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

 Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

 Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в Дворище 6193

 След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

 Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

 Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

 Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в Дворище 6193

Почистване на тръбата с еърлифт в Дворище 6193

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в Дворище 6193 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Дворище 6193
 2. Проектиране на сондажи Дворище 6193
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води Дворище 6193
 4. Радиестезично търсене на подземна вода Дворище 6193
 5. Геофизично откриване на вода Дворище 6193
 6. Търсене на вода с георадар Дворище 6193
 7. Хидрогеоложки проучвания Дворище 6193
 8. Откриване на вода за сондаж Дворище 6193
 9. Търсене на подпочвени води Дворище 6193
 10. Геофизично проучване за вода с георадар Дворище 6193
 11. Откриване на подземна вода за сондиране Дворище 6193
 12. Откриване на подземна вода Дворище 6193
 13. Определяне дълбочината на водоносен слой Дворище 6193
 14. Сондажи за вода Дворище 6193
 15. Сондажни услуги Дворище 6193
 16. Геотермични сондажи Дворище 6193
 17. Почистване на сондажи Дворище 6193
Цени за сондаж за вода в Дворище 6193

 • Сондажни Услуги

Почистване на сондаж

Поради големият вакуум на сондажните помпи при работата си освен вода, засмукват и пясък. Това е възможно поради не добре извършено уплътняване с филц и не добре извършен сондаж, а понякога са налице други външни фактори. Това предизвиква износване и преустановяване на работата на сондажната помпа. При опит стопанинът самостоятелно да реши проблема, чрез изваждане на помпата от сондажа, най-често се стига да скъсване на напорния маркуч на помпата или захранващия кабел. За съжаление единственото възможно решение в тази ситуация е направата на нов сондаж. Поради тази причина при възникнала подобна ситуация е наложителна намесата на специалисти използващи мощни компресори за отстраняване на чуждите примеси. В сондажа се имплементират две линии, нагнетателна и всмукателна. По нагнетателната линия се подава въздух с мощен компресор, а всмукателната линия засмуква пясъка и ненужните примеси, като по този начин се изчиства сондажа и е отново годен за използване.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: Дворище 6193

 • Информация

Продажба и монтаж на помпи, хидрофори и изграждане на поливни системи

За целите на снабдяването с вода България Well Drilling, освен пробиването и затръбяването на сондажа, може да ви достави всички видове помпи, хидрофори и да извършим монтаж и инсталация на всички системи.

биене на сонда за вода цена Дворище 6193

биене на сонда за вода цена Дворище 6193

откриване на вода цена Дворище 6193

сондаж за вода цена Дворище 6193

сондаж кладенец цена Дворище 6193

сондажи за вода Дворище 6193 цена

сондажи за вода цени Дворище 6193

сонди за вода цени Дворище 6193

сондиране за вода цена Дворище 6193

цена за сондаж за вода Дворище 6193

цена на сондаж за вода Дворище 6193

цена сондаж за вода Дворище 6193

цени за сондажни услуги в Дворище 6193

сондажи за вода цена на метър Дворище 6193

сондаж цена на метър Дворище 6193