Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в Жерговец 6190

Цени за проектиране и сондажни дейности в Жерговец 6190

Актуални цени за сондажни услуги в Жерговец 6190

 • Цени на сондажи за вода в Жерговец 6190.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Жерговец 6190


» Сондажни услуги в Жерговец 6190 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цена за проучване на подземна вода и сондаж в Жерговец 6190

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

Използваме Геофизичен детектор

Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

На всякакъв вид терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


Консултация с установяване на наличие на вода в Жерговец 6190

Действие 1:

   Предварителен договор за проучване

 • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

Действие 2:

Изследване на точка за сондаж в Жерговец 6190

  Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

  От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
 • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
 • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
 • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
 • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
 • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
 • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

  Доклад за извършено проучване

Действие 3:

  След установяване на:

 • дълбочина на сондажа
 • вид почва
 • специфичност на терена

   Ще определим:

 • тип техника необходима за извършване на сондажа
 • време за извършване на сондажната услуга

Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

  Договор за сондажна услуга

  Фактуриране

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Жерговец 6190, ✅ Цени за сондаж за вода в Жерговец 6190. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Жерговец 6190 за клиенти в Жерговец 6190 - Жерговец, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6190.

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Жерговец 6190

  Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Цената на сондаж в Жерговец 6190 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в Жерговец 6190 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в Жерговец 6190

 Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

 Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

 Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

 Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

 Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в Жерговец 6190

 След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

 Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

 Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

 Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в Жерговец 6190

Почистване на тръбата с еърлифт в Жерговец 6190

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в Жерговец 6190 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Жерговец 6190
 2. Проектиране на сондажи Жерговец 6190
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води Жерговец 6190
 4. Радиестезично търсене на подземна вода Жерговец 6190
 5. Геофизично откриване на вода Жерговец 6190
 6. Търсене на вода с георадар Жерговец 6190
 7. Хидрогеоложки проучвания Жерговец 6190
 8. Откриване на вода за сондаж Жерговец 6190
 9. Търсене на подпочвени води Жерговец 6190
 10. Геофизично проучване за вода с георадар Жерговец 6190
 11. Откриване на подземна вода за сондиране Жерговец 6190
 12. Откриване на подземна вода Жерговец 6190
 13. Определяне дълбочината на водоносен слой Жерговец 6190
 14. Сондажи за вода Жерговец 6190
 15. Сондажни услуги Жерговец 6190
 16. Геотермични сондажи Жерговец 6190
 17. Почистване на сондажи Жерговец 6190
Цени за сондаж за вода в Жерговец 6190

 • Сондажни Услуги

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: Жерговец 6190

 • Сондажни Услуги

Цени за сондаж за вода в Жерговец 6190

Сондиране

България Well Drilling разполага с необходимата апаратура за геоложки сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 300 метра и за направа на анкери в трудно достъпни участъци./p> Проучвателно ядково сондиране

– направа на проучвателни ядкови сондажи с дълбочина до 100 метра;

– направа на динамична и статична пенетрация на дълбочина до 30 метра.

Изграждане на сондажни кладенци

– цялостно изграждане на водоснабдителни и водопонизителни сондажни кладенци с дълбочини до 300 метра и диаметър на сондиране до 600 mm. Доставка и монтаж на помпено оборудване за водоснабдяване с подземни води

– доставка и монтаж на потопяеми и центробежни помпи;

– доставка и монтаж на хидрофорни уредби;

– цялостно решаване на автономни водоснабдителни системи от подземни води за автомивки, хотели и др.

Поддръжка на сондажни кладенци

– почистване, саниране и възстановяване на сондажни кладенци; – о

бследване на вътрешността на сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 150 m с помощта на телевизионна камера, запис и препоръки за експлоатация.

Направа на анкери

– хоризонтално и наклонено сондиране и монтаж на анкери (инжекционни и IBO анкери) в скални откоси на големи височини и трудно достъпни места.

биене на сонда за вода цена Жерговец 6190

биене на сонда за вода цена Жерговец 6190

откриване на вода цена Жерговец 6190

сондаж за вода цена Жерговец 6190

сондаж кладенец цена Жерговец 6190

сондажи за вода Жерговец 6190 цена

сондажи за вода цени Жерговец 6190

сонди за вода цени Жерговец 6190

сондиране за вода цена Жерговец 6190

цена за сондаж за вода Жерговец 6190

цена на сондаж за вода Жерговец 6190

цена сондаж за вода Жерговец 6190

цени за сондажни услуги в Жерговец 6190

сондажи за вода цена на метър Жерговец 6190

сондаж цена на метър Жерговец 6190