Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в Жълтопоп 6195

Цени за проектиране и сондажни дейности в Жълтопоп 6195

Актуални цени за сондажни услуги в Жълтопоп 6195

 • Цени на сондажи за вода в Жълтопоп 6195.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Жълтопоп 6195


» Сондажни услуги в Жълтопоп 6195 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цена за проучване на подземна вода и сондаж в Жълтопоп 6195

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

Използваме Геофизичен детектор

Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

На всякакъв вид терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


Консултация с установяване на наличие на вода в Жълтопоп 6195

Действие 1:

   Предварителен договор за проучване

 • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

Действие 2:

Изследване на точка за сондаж в Жълтопоп 6195

  Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

  От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
 • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
 • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
 • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
 • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
 • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
 • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

  Доклад за извършено проучване

Действие 3:

  След установяване на:

 • дълбочина на сондажа
 • вид почва
 • специфичност на терена

   Ще определим:

 • тип техника необходима за извършване на сондажа
 • време за извършване на сондажната услуга

Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

  Договор за сондажна услуга

  Фактуриране

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Жълтопоп 6195, ✅ Цени за сондаж за вода в Жълтопоп 6195. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Жълтопоп 6195 за клиенти в Жълтопоп 6195 - Жълтопоп, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6195.

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Жълтопоп 6195

  Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Цената на сондаж в Жълтопоп 6195 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в Жълтопоп 6195 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в Жълтопоп 6195

 Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

 Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

 Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

 Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

 Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в Жълтопоп 6195

 След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

 Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

 Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

 Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в Жълтопоп 6195

Почистване на тръбата с еърлифт в Жълтопоп 6195

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в Жълтопоп 6195 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Жълтопоп 6195
 2. Проектиране на сондажи Жълтопоп 6195
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води Жълтопоп 6195
 4. Радиестезично търсене на подземна вода Жълтопоп 6195
 5. Геофизично откриване на вода Жълтопоп 6195
 6. Търсене на вода с георадар Жълтопоп 6195
 7. Хидрогеоложки проучвания Жълтопоп 6195
 8. Откриване на вода за сондаж Жълтопоп 6195
 9. Търсене на подпочвени води Жълтопоп 6195
 10. Геофизично проучване за вода с георадар Жълтопоп 6195
 11. Откриване на подземна вода за сондиране Жълтопоп 6195
 12. Откриване на подземна вода Жълтопоп 6195
 13. Определяне дълбочината на водоносен слой Жълтопоп 6195
 14. Сондажи за вода Жълтопоп 6195
 15. Сондажни услуги Жълтопоп 6195
 16. Геотермични сондажи Жълтопоп 6195
 17. Почистване на сондажи Жълтопоп 6195
Цени за сондаж за вода в Жълтопоп 6195

 • Сондажни Услуги

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: Жълтопоп 6195

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

биене на сонда за вода цена Жълтопоп 6195

биене на сонда за вода цена Жълтопоп 6195

откриване на вода цена Жълтопоп 6195

сондаж за вода цена Жълтопоп 6195

сондаж кладенец цена Жълтопоп 6195

сондажи за вода Жълтопоп 6195 цена

сондажи за вода цени Жълтопоп 6195

сонди за вода цени Жълтопоп 6195

сондиране за вода цена Жълтопоп 6195

цена за сондаж за вода Жълтопоп 6195

цена на сондаж за вода Жълтопоп 6195

цена сондаж за вода Жълтопоп 6195

цени за сондажни услуги в Жълтопоп 6195

сондажи за вода цена на метър Жълтопоп 6195

сондаж цена на метър Жълтопоп 6195