Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в Люблен 7843

Цени за проектиране и сондажни дейности в Люблен 7843

Актуални цени за сондажни услуги в Люблен 7843

 • Цени на сондажи за вода в Люблен 7843.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Люблен 7843


» Сондажни услуги в Люблен 7843 » Цени за сондаж за вода

 • Сондажни услуги - Цени

Цена за откриване на подземна вода и сондаж в Люблен 7843

Откриваме подземна вода и сондажи в цяла България

на всякакъв вид терени

за всякакви цели: битови или промишлени


Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Люблен 7843

  посечените цени са в лева и крайни с ДДС.

Консултация на терен в Люблен 7843

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

 • 150.00 лв + транспортни разходи

Консултация с установяване на наличие на вода в Люблен 7843

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

  Първоначална такса от 100.00 лв + транспортни разходи:

 • Минимум 15 бр. точки за имот от 500 м²: 150.00 лв.
 • Минимум 20 бр. точки за имот от 700 м²: 190.00 лв.
 • Минимум 30 бр. точки за имот от 900 м²: 270.00 лв.
 • Минимум 40 бр. точки за имот от 1100 м²: 270.00 лв.

  Установяване на наличие на вода в други терени и спецификации при извършена вече услуга за клиент:

 • По договаряне

Сондажни услуги в Люблен 7843

Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 130.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Доклади и протоколи за сондаж в Люблен 7843

Доклад се изпраща на посочен от Вас e-mail адрес.

 • Изготвяне на професионален доклад до 5 работни дни се включва в цената на услугата

Други услуги свързани с откриване на вода и сондаж в Люблен 7843

  Други услуги неописани в ценоразписа:

 • Свържете се с нас

Цената на сондаж в Люблен 7843 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в Люблен 7843 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в Люблен 7843

Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.
Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в Люблен 7843

След пробиване на сонсажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сонсажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

Празното пространство между тръбата и сонсажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в Люблен 7843

Почистване на тръбата с еърлифт в Люблен 7843

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в Люблен 7843 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Люблен 7843
 2. Проектиране на сондажи Люблен 7843
 3. Откриване на подземна вода Люблен 7843
 4. Сондажи за вода Люблен 7843
 5. Сондажни услуги Люблен 7843
 6. Геотермични сондажи Люблен 7843
 7. Почистване на сондажи Люблен 7843
Цени за сондаж за вода в Люблен 7843

 • Сондажни Услуги

Проучване на възможностите за сондаж

Преди всеки сондаж се извършва ориентировъчно проучване за определяне местоположението и дълбочината на водонаситената зона. Това се извършва от специалист - хидрогеолог ( измерва съпротивлението на земните пластова) или човек, който умее да борави, чрез т.н. багети или пръчки за откриване на вода. Без наличието на това проучване откриването на вода би било все едно да търсиш "игла в купа сено". И все пак какъвто и метод откриването на вода е ориентировъчно.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: Люблен 7843

 • Сондажни Услуги

Цени за сондаж за вода в Люблен 7843

Цени за Сондажни кладенци

За сондажните кладенци цените варират от 70 до 150лв. на метър в зависимост от терена, диаметъра на тръбите и сондажния отвор. В цената освен сондажните тръби са включени и разходите за изкопаване на утайник, доставката на филцова засипка и прочистването на сондажа с компресор. Първоначално договорената цена остава постоянна независимо от промяната в геоложките условия по време на сондирането.

биене на сонда за вода цена Люблен 7843

биене на сонда за вода цена Люблен 7843

откриване на вода цена Люблен 7843

сондаж за вода цена Люблен 7843

сондаж кладенец цена Люблен 7843

сондажи за вода Люблен 7843 цена

сондажи за вода цени Люблен 7843

сонди за вода цени Люблен 7843

сондиране за вода цена Люблен 7843

цена за сондаж за вода Люблен 7843

цена на сондаж за вода Люблен 7843

цена сондаж за вода Люблен 7843

цени за сондажни услуги в Люблен 7843

сондажи за вода цена на метър Люблен 7843

сондаж цена на метър Люблен 7843