Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в Пчелиново 6196

Цени за проектиране и сондажни дейности в Пчелиново 6196

Актуални цени за сондажни услуги в Пчелиново 6196

 • Цени на сондажи за вода в Пчелиново 6196.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196


» Сондажни услуги в Пчелиново 6196 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Цена за проучване на подземна вода и сондаж в Пчелиново 6196

Проучване на подпочвени води за сондажи в цяла България

Използваме Геофизичен детектор

Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване на специфичното електрическо съпротивление.

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран.

На всякакъв вид терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината


Консултация с установяване на наличие на вода в Пчелиново 6196

Действие 1:

   Предварителен договор за проучване

 • Откриване на точки за сондаж: 100 лв. / точка

Действие 2:

Изследване на точка за сондаж в Пчелиново 6196

  Проучване на установена точка/ки и се получaват данни за дълбочината, и дъното на водоносния пласт.

  От получените данни се определя и дълбочината на сондажа.
 • Цена от 300 лева проучване на точка до 50 метра дълбочина
 • Цена от 600 лева проучване на точка до 100 метра дълбочина
 • Цена от 800 лева проучване на точка до 200 метра дълбочина
 • Цена от 1 000 лева проучване на точка до 300 метра дълбочина
 • Цена от 2 000 лева проучване на точка до 500 метра дълбочина
 • Цена от 3 000 лева проучване на точка до 1 000 метра дълбочина

  Доклад за извършено проучване

Действие 3:

  След установяване на:

 • дълбочина на сондажа
 • вид почва
 • специфичност на терена

   Ще определим:

 • тип техника необходима за извършване на сондажа
 • време за извършване на сондажната услуга

Ще Ви предложим цена и график за изпълнение на сондажа.

  Договор за сондажна услуга

  Фактуриране

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196.

Ориентировъчни цени за сондажни услуги в Пчелиново 6196

  Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 100.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Цената на сондаж в Пчелиново 6196 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в Пчелиново 6196 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в Пчелиново 6196

 Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

 Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

 Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

 Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

 Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в Пчелиново 6196

 След пробиване на сондажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

 Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

 Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сондажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

 Празното пространство между тръбата и сондажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в Пчелиново 6196

Почистване на тръбата с еърлифт в Пчелиново 6196

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Пчелиново 6196
 2. Проектиране на сондажи Пчелиново 6196
 3. Определяне дълбочината на подпочвени води Пчелиново 6196
 4. Радиестезично търсене на подземна вода Пчелиново 6196
 5. Геофизично откриване на вода Пчелиново 6196
 6. Търсене на вода с георадар Пчелиново 6196
 7. Хидрогеоложки проучвания Пчелиново 6196
 8. Откриване на вода за сондаж Пчелиново 6196
 9. Търсене на подпочвени води Пчелиново 6196
 10. Геофизично проучване за вода с георадар Пчелиново 6196
 11. Откриване на подземна вода за сондиране Пчелиново 6196
 12. Откриване на подземна вода Пчелиново 6196
 13. Определяне дълбочината на водоносен слой Пчелиново 6196
 14. Сондажи за вода Пчелиново 6196
 15. Сондажни услуги Пчелиново 6196
 16. Геотермични сондажи Пчелиново 6196
 17. Почистване на сондажи Пчелиново 6196
Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196

 • Сондажни Услуги

 • Сдружение на Професионалните Сондьори

Сдружение на професионалните сондьори в България

Обещание на нашите членове като изпълнители е да вложат максимален професионализъм във всеки поет проект, да предоставят професионална експертна оценка и изключително обслужване на клиентите!

За нас

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196.

Сдружение на Професионалните Сондьори в България е Партньорско Сдружение, което обединява юридически лица извършващи Сондажни дейности на територията на България.

Основен предмет на дейност на членовете в сдружението е сондажи за вода с професионална техника на всякакъв вид терени. Услугите, които се предлагат са откриване на подпочвени води чрез няколко метода, биене на сонда за вода и почистване и поддръжка на сондажи. За всички предлагани услуги, нашите членове Гарантират и използват качествени материали с доставка до обект и монтаж.

Ние се ангажираме да приключим всички проекти в рамките на сроковете определени с нашите клиенти по договор.

За да гарантираме, че работата ще се свърши бързо, ние винаги използваме най-доброто и най-новото от технологиите. Същевременно отделяме голямо внимание на детайлите и осигуряваме всичко необходимо за правилно и качествено изпълнение на възложените задачи.


Станете член и партньор в Сдружението

Предложението ни към вас нашите бъдещи партньори е:

Във времето, когато вие работите на обект, ние вече ви подготвяме следващите...

Заявете членство чрез форма за контакт  или се свържете с нас чрез страницата: Контакти

  Резултат в Google:

  • Услуга: Цени за сондаж за вода
  • Район: Пчелиново 6196

  • Нашата Мисия

  Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите

  България Well Drilling подкрепя дарителството

  България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

  Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196.В договора за извършване на услуга се вписва избраната от Вас дарителска кампания, към която желаете да бъде насочена сумата от 5% от цената за услугата.

  След изплащане на цената на услугата по договора, сумата от 5% се превежда по банкова сметка на избраната от Вас кампания в рамките на пет работни дни.

  След, което ние ще изпратим платежно, като потвърждение до посочен от Вас имейл!

  Изберете Дарителска Кампания

  Фондация Александър Русев

  Дейността на Фондация "Александър Русев" е изцяло свързана с работата на деца с двигателни проблеми. Вече седем години благодарение на безплатните занимания във водата много деца подобриха двигателната си активност и направиха първите си самостоятелни крачки.
  Каузата на фондация "Александър Русев" е изграждането на модерен водно-рехабилитационен център за деца в неравностойно положение.

   »  Научете повече

  След като кликнете върху линка, ще бъдете насочени към страница извън probuildersbg.com!

  биене на сонда за вода цена Пчелиново 6196

  биене на сонда за вода цена Пчелиново 6196

  откриване на вода цена Пчелиново 6196

  сондаж за вода цена Пчелиново 6196

  сондаж кладенец цена Пчелиново 6196

  сондажи за вода Пчелиново 6196 цена

  сондажи за вода цени Пчелиново 6196

  сонди за вода цени Пчелиново 6196

  сондиране за вода цена Пчелиново 6196

  цена за сондаж за вода Пчелиново 6196

  цена на сондаж за вода Пчелиново 6196

  цена сондаж за вода Пчелиново 6196

  цени за сондажни услуги в Пчелиново 6196

  сондажи за вода цена на метър Пчелиново 6196

  сондаж цена на метър Пчелиново 6196