Ценова листа на сондажни услуги в Пчелиново 6196

Цени за проектиране и сондажни дейности в Пчелиново 6196

Актуални цени за сондажни услуги в Пчелиново 6196

 • Цени на сондажи за вода в Пчелиново 6196.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196


» Сондажни услуги в Пчелиново 6196 » Цени за сондаж за вода

 • Проучване и Изследване на Подпочвени Води

Проучване на подземна вода със снимка в Пчелиново 6196

Обследване на проблемни сондажи в Пчелиново 6196


Съдържание на страницата:

1. Информация за детектора и заявката Ви за проучване

2. Консултация с цветна снимка за установяване на наличие на водоносни пластове

3. Цени за проучване в дълбочина чрез цветни снимки

4. Разгледайте 3 реални цветни снимки направени при проучавне в имот от 2 450 кв.м.

5. Проверка на сондажи за установяване на причината при проблем с функционалността им

6. Още информация


1

Важна информация за проучването на подпочвени води с цветна снимка в Пчелиново 6196

 Използваме единствен по рода си Геофизичен Детектор в България!

Извършвани проучвания средно на месец: 52 броя

ГАРАНТИРАМЕ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА НАПРАВЕНИТЕ СНИМКИ В ДЪЛБОЧИНА!

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196. Работния процес се основава на принципа на съпротивлението и система за откриване на честоти / измерване на естествените потенциали на земята и измерване. на специфичното електрическо съпротивление

Детектора измерва съпротивлението между повърхността и под земята

Детектора сравнява измерените стойности с най-високите фонови стойности и прави анализ, и показва резултатите на екран (снимка)

На всякакви терени

За всякакви цели: битови или промишлени

365 дни в годината

Доклад с данни и препоръки


При желание за заявка за откриване и проучване на подземни води с цветна снимка:
 • Свържете се с нас чрез посочения телефон;
 • Ще запишем Вашите имена, адрес и вид имот (в регуация или поземлен), имейл адрес;
 • Техник ще се свърже с Вас и ще определи ден в графика си за посещение спрямо района Ви;
 • Възможности за посещение от 1 до 25 дни от направа на заявката Ви.

2

Консултация с установяване на наличие на водоносни пластове в дълбочина чрез цветна снимка в Пчелиново 6196

ГАРАНТИРАМЕ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА НАПРАВЕНИТЕ СНИМКИ В ДЪЛБОЧИНА!


Първа част от услугата
 • Откриване на точки за сондаж от техник, който брой зависи от даденостите на имота Ви.

Откриването на точки се извършва от техника чрез ръчни или електронни багети.

    Следва избор от клиента:

 • Клиента избира брой точки намерени и посочени му от техника за заснемане всяка в дълбочина;
 • Клиента избира дълбочинна настройка на детектора за снимка, както следва: мин. 100 м, 200, 300 и така до 1 500 м дълбочина;
 • Всяка точка е възможно да се заснема на различна избрана дълбочина.

Втора част от услугата

Изследване на точки чрез цветна снимка в Пчелиново 6196

    При заснемането на избраните точки се получават следните данни за всяка поотделно:

 • Наличие и брой водоносни слоя на избраната дълбочина;
 • Структурата на наличните водоносни слоя;
 • Дълбочина на достигане до всеки отделен водоносен слой;
 • Дълбочина на достигане до дъното на всеки отделен водоносен слой;
 • Съществуващата водна маса във налични водоносни слоя;
 • Наличие на разломни зони.

    Какво е разломна зона?
Зона на срязване - отнася се за деформирани в дълбочина скали - цепнатини. Най-общия термин е разломна зона, термин, в който някои автори включват и пластично деформирани скали.
Тези проблемни участъци са образувани и под дадени водоносни слоеве в близост до техните дъна. Тези зони не трябва да се пробиват, защото водната маса от избраният водоносен слой за водочерпане ще пропадне в долните слоеве.

    За снимките:

 • Цветна снимка на 100 метра дълбочина се обработва за около 25 мин.;
 • Снимката е видима на телефона на техника свързан със софтуера на детектора;
 • Това дава възможност на клиента да прецени дали желае заснемане на следваща точка.

3. Цени за проучване в дълбочина чрез цветни снимки

4. Разгледайте 3 реални цветни снимки направени при проучавне в имот от 2 450 кв.м.


Трета част от услугата
 •  Снимките се прочитат от техническо лице и данните се нанасят в доклад, който доклад се изпраща заедно със снимката/снимките на посочен имейл адрес от клиента.

     Съдържание на доклад:

 • Лични данни на клиента: Име, адрес на проучвания имот и вида му,телефон, имейл адрес;
 • Име на техника извършил проучването;
 • Данни от цветните снимки в метри и препоръчителни дълбочини за всеки наличен водоносен слой за максимално водочерпене;
 • Информация при наличне на разломна зона в метри и максимална препоръчителна дълбочина на сондаж;
 • Контакт на България Well Driling
 • Информация и инструкция за следваща част от услугата.

Четвърта част от услугата
 • Следва разпространение на доклада Ви, като покана за оферта директно до имейл-адреси на лицензирани фирми в България с право на сондажна дейност;
 • Публикуване на доклада Ви в създадена и поддържана от България Well Drilling Facebook група с десетки членове - Сондажни фирми от цяла България.
Всяка сондажна фирма от горе споменатите, имаща възможност да изгради сондаж по доклада Ви ще се свърже директно с Вас.

3

Цени за проучване на подземна вода в Пчелиново 6196

ГАРАНТИРАМЕ ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА НАПРАВЕНИТЕ СНИМКИ В ДЪЛБОЧИНА!

Снимка до 100 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 400 лева;
 • Всяка следваща точка - 200 лева.
Снимка до 200 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 600 лева;
 • Всяка следваща точка - 200 лева.
Снимка до 300 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 800 лева;
 • Всяка следваща точка - 200 лева.
Снимка до 400 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 1 000 лева;
 • Всяка следваща точка - 200 лева.
Снимка до 500 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 1 200 лева;
 • Всяка следваща точка - 600 лева.
Снимка до 600 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 1 400 лева;
 • Всяка следваща точка - 700 лева.
Снимка до 800 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 1 800 лева;
 • Всяка следваща точка - 900 лева.
Снимка до 1 000 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 2 000 лева;
 • Всяка следваща точка - 1 000 лева.
Снимка до 1 500 метра дълбочина:
 • На 1 точка - 2 200 лева;
 • Всяка следваща точка - 1 100 лева.

При спешни заявки за посещение по желание на клиента извън графика на техника:
 • Посещение от техник извън график до 48 часа от направена заявка: 1 200 лева;
 • Посещение от техник извън график до 24 часа от направена заявка: 2 000 лева.

  Начини на плащане:
 • По банков път: След фактура, цената на минимум една снимка на 100 м. се заплаща по банков път предварително преди деня и часа на посещение от техник;
 • В каш: На място на техника след издаване на касов бон.

Всички посочените цени са без включен ДДС.

4

Реални цветни снимки от проучване за подземна вода Пчелиново 6196

Разгледайте реални снимки направени при проучването на 3 отделни точки в един имот с площ от 2 450 кв.м.
 • Следващите снимки ясно показват действителното положение чрез снимка на всяка точка до избраната дълбочина.

Забележете: Трите снимки показват различно, т.е. от тук може да направим извод, че не е възможно без този метод за проучване със снимка да се определи, коя точка да се избере за сондиране и на каква дълбочина да се сондира за максимално водочерпене. Съществуват проблемни зони (наречени разломни зони), които са се образували под дъната на водоносните слоеве при пробиване, на които при сондиране водната маса от избрания водоносен слой ще "пропадне" към долните такива.

Много често получаваме запитвания от клиенти със следния казус: Дойдоха с багети посочиха точка за сондиране, платихме на сондьор за дълбочина пример 35 метра и не излезна вода. Този тип сондиране се нарича сондиране "насляпо", риск за времето и парите на клиента!


На вниманието Ви:


Снимка 1:

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196.

Проучвана дълбочина: 200 м

Водоносни слоя: 5

1 слой: от 10 м / 16 м

  Не се препоръчва за водочерпене!

2 слой: от 48 м / 52 м

  Не се препоръчва за водочерпене!

3 слой: от 92 м / 114 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 116 м / 118 м

  Погледнете в дъното на водоносния слой в светло синьо, това е наречената разломна зона: Има опасност при сондиране под 118 м, водата от този водоносен слой да пропадне до следващия слой.

4 слой: от 138 м / 164 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 168 м / 172 м

  Този водоносен слой е най-подходящ за сондиране и за водочерпане.

5 слой: от 196 м / дълбочина на дъно - не се чете

  Дълбочината на този водоносен слой не е показана на снимката поради избора на сканиране на точката до 200 м от страна на клиента.

Препоръки за клиента: Налични са два водоносни слоя за водочерпане - 3 и 4. Препоръчваме за избор на слой 4.

Снимка 2:

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196.

Проучвана дълбочина: 200 м

Водоносни слоя: 3

1 слой: от 10 м / 72 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 75 м / 78 м

  Погледнете стеснението на водоносния слой след 30-я м. Количеството вода, което се предполага да е в този водоносен слой е след тази дълбочина. Водоносния слой е тесен и при сондирането е много важно да не се допуска отклонение от вертикала за да не се излезе от границите на самия слой. 

2 слой: от 102 м / 112 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 115 м / 118 м

3 слой: от 143 м / 170 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 175 м / 178 м

Препоръки за клиента: Налични са три водоносни слоя за водочерпане - 1, 2 и 3. Препоръчваме за избор на слоевете 2 и 3. Ако се избере да се сондира слой 3, в положената специална тръба при затръбяването ще се събира водната маса от 3-те слоя.

Снимка 3:

Сондажни и хидрогеоложки услуги на най-ниски цени в Пчелиново 6196, ✅ Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196. Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в Пчелиново 6196 за клиенти в Пчелиново 6196 - Пчелиново, община Гурково, област Стара Загора, п.к.6196.

Проучвана дълбочина: 100 м

Водоносни слоя: 1

1 слой: от 5 м / 28 м

  Препоръчителен сондаж с дълбочина: 33 м / 35 м

Препоръки за клиента: Наличен е един водоносен слой за водочерпане.

За да изберете точка за сондиране и съответен водоносен слой за водочерпане Трябва да знаете следното:

Сондажът се пробива със среден диаметър около 18/20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.

Когато сондата достигне до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

Понякога има няколко водоносни хоризонта (водоносни слоя), като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът (водоносен слой за водочерпане), толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество (погледнете снимка 1 и 2).

Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби. Тези граница ясно се виждат на снимки 1 и 2.

Извода, който трябва да направите е, че при използване на стария и до този момент метод за откриване на подземни води за сондаж само чрез багети, не е възможно да се предостави ясна представа в дълбочина за да се определи точната дълбочина на сондажа за максимално водочерпане от съответния водоносен слой и да се предвиди точно до кой метър да се сондира за да се избегнат проблеми в бъдеще.


3. Цени за проучване в дълбочина чрез цветни снимки

5

Защо се нуждае сондажа Ви в Пчелиново 6196 от почистване на сондаж или геран?

Причините за спиране на функционалността на Вашия сондаж, може да са различни:
 • Срутване на почвени скали;
 • Не добре извършено уплътняване с филц и не добре извършен сондаж;
 • При опит за изваждане на помпата от сондажа със скъсване на напорния маркуч на помпата или захранващия кабел.

И много други фактори, които водят за съжаление към единственото възможно решение - направата на нов сондаж.

Какво Ви предлагаме ние от сдружението?

  Проверка за установяване на причината при проблем със сондажа Ви:

 • Направа на цветна снимка в дълбочина за устанявяване наличие на вода в съществуващи сондажи;
 • Видео обследване със специална видео апаратура на ствола на сондажите.

Следва доклад с данни от изследването и заключение.

Ако се установи, че почистването на сондажа Ви ще възстанови водочерпането, запознайте си как ще бъде извършено то.

Почистване на тръбата с еърлифт
 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

3. Цени за проучване в дълбочина чрез цветни снимки

6

Информация, която би Ви била полезна

До Ноември 2022 г. всички стари герани и сондажи трябва да бъдат регистрирани и узаконени!

След този период, следва предписание за регистрация и узаконявяне, ако не се изпълни, следва заповед за разрушаване за сметка на собственика.

Времето дойде, в което всеки геран и сондаж ще трябва да бъде регистриран и узаконен.

Трябва да знаете, че всяка сондажна фирма работеща извън "сивия" сектор изисква от собственика на имота, в който ще се сондира разрешение за сондаж.

Предполагаме, че сте наясно?

Да намерите сондажна фирма се оказва много трудна задача, именно това е и причината да създадем услугата си по проучване с доклад за да улесним дистанционно офериране за изграждане на сондаж.

Ще Ви дадем и повече информация за този факт:

Запитвания за сондаж от страна на клиентите от България е 100 пъти в повече от наличните сондажни фирми!

За 2021 година ние от Сдружението сме обработили 5 400 запитвания или 95% от всички запитвания от цяла България:

 • 24% са за прочуване;
 • 25%, са за проучване и сондиране;
 • 51% са за сондиране.

С оглед на ситуацията и цените на водата има увеличение на търсенето за проучване и сондажни фирми.

Направата на сондаж не е елементарна, евтина и от днес за утре услуга.

Голямото търсене е причина за появата на некоректни сондажисти / фирми, които са и в "сивия" сектор.

Ще ги разберете, кои са, още при изказване на желанието си да подпишете договор за сондажната услуга с тях!

Надяваме се да се възползвате от тях!

Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Пчелиново 6196
 2. Проектиране на сондажи Пчелиново 6196
 3. Определяне дълбочината на водоносен слой Пчелиново 6196
 4. Определяне дълбочината на подпочвени води Пчелиново 6196
 5. Радиестезично търсене на подземна вода Пчелиново 6196
 6. Геофизично откриване на вода Пчелиново 6196
 7. Търсене на вода с георадар Пчелиново 6196
 8. Хидрогеоложки проучвания Пчелиново 6196
 9. Откриване на вода за сондаж Пчелиново 6196
 10. Търсене на подпочвени води Пчелиново 6196
 11. Геофизично проучване за вода с георадар Пчелиново 6196
 12. Откриване на подземна вода за сондиране Пчелиново 6196
 13. Откриване на подземна вода Пчелиново 6196
 14. Сондажи за вода Пчелиново 6196
 15. Сондажни услуги Пчелиново 6196
 16. Геотермични сондажи Пчелиново 6196
 17. Почистване на сондажи Пчелиново 6196
 18. Изследвания на подземни води Пчелиново 6196
 19. Оценка на находища на минерални води Пчелиново 6196
 20. Проучване на подземни води за водоснабдяване Пчелиново 6196
 21. Почвен анализ и диагностика Пчелиново 6196
 22. Басейнови дирекции Пчелиново 6196
Цени за сондаж за вода в Пчелиново 6196

 • Сондажни Услуги

Защо да изберете нашата сондажна технология?

Повечето сондажи за вода се правят с самоделни сонди и достигайки до водоносния слой пясък спират, защото технологията им не им позволява да преминат през него.

За качествен сондаж препоръчваме да се стигне водоносния слой и поне още 5-6 метра след него за мъртво ниво или утайник, където да падат частици пясък пренесени с водата. Едва ли бихте могли да си представите съвременния свят без наличието на течащата вода в домовете ни. Какъв ли би бил живота ни, ако нямахме възможността да влезем в банята и да си вземем дълъг и отпускащ душ.

Предполагам, че дори не Ви се иска да си го представите. И за щастие не Ви се налага, защото благодарение на сондите и сондажите за вода можем да се сдобием с необходимото количество от скъпоценния елексир на живота.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: Пчелиново 6196

 • Информация

Сондиране

Сондирането е доста трудна дейност, свързана с използването на специална техника и оборудване извършена от добре обучени професионалисти.

Ние от България Well Drilling разполагаме именно с такава специализирана техника за  сондиране на вода.

Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване за определени нужди на потребителите.

Около 95 % от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове – порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

биене на сонда за вода цена Пчелиново 6196

биене на сонда за вода цена Пчелиново 6196

откриване на вода цена Пчелиново 6196

сондаж за вода цена Пчелиново 6196

сондаж кладенец цена Пчелиново 6196

сондажи за вода Пчелиново 6196 цена

сондажи за вода цени Пчелиново 6196

сонди за вода цени Пчелиново 6196

сондиране за вода цена Пчелиново 6196

цена за сондаж за вода Пчелиново 6196

цена на сондаж за вода Пчелиново 6196

цена сондаж за вода Пчелиново 6196

цени за сондажни услуги в Пчелиново 6196

сондажи за вода цена на метър Пчелиново 6196

сондаж цена на метър Пчелиново 6196