Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в ������������������������������������ 6173

Цени на сондажи в мека почва и скали в ������������������������������������ 6173

Цени за проектиране и сондажни дейности в ������������������������������������ 6173

Актуални цени за сондажни услуги в ������������������������������������ 6173

 • Цени на сондажи за вода в ������������������������������������ 6173.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в ������������������������������������ 6173


» Сондажни услуги в ������������������������������������ 6173 » Цени за сондаж за вода

 • Сондажни услуги - Цени

Цена за откриване на подземна вода и сондаж в ������������������������������������ 6173

Откриваме подземна вода и сондажи в цяла България

на всякакъв вид терени

за всякакви цели: битови или промишлени


Ориентировъчни цени за сондажни услуги в ������������������������������������ 6173

  посечените цени са в лева и крайни с ДДС.

Консултация на терен в ������������������������������������ 6173

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

 • 150.00 лв + транспортни разходи

Консултация с установяване на наличие на вода в ������������������������������������ 6173

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

  Първоначална такса от 100.00 лв + транспортни разходи:

 • Минимум 15 бр. точки за имот от 500 м²: 150.00 лв.
 • Минимум 20 бр. точки за имот от 700 м²: 190.00 лв.
 • Минимум 30 бр. точки за имот от 900 м²: 270.00 лв.
 • Минимум 40 бр. точки за имот от 1100 м²: 270.00 лв.

  Установяване на наличие на вода в други терени и спецификации при извършена вече услуга за клиент:

 • По договаряне

Сондажни услуги в ������������������������������������ 6173

Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 130.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Доклади и протоколи за сондаж в ������������������������������������ 6173

Доклад се изпраща на посочен от Вас e-mail адрес.

 • Изготвяне на професионален доклад до 5 работни дни се включва в цената на услугата

Други услуги свързани с откриване на вода и сондаж в ������������������������������������ 6173

  Други услуги неописани в ценоразписа:

 • Свържете се с нас

Цената на сондаж в ������������������������������������ 6173 зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в ������������������������������������ 6173 се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в ������������������������������������ 6173

Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.
Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в ������������������������������������ 6173

След пробиване на сонсажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сонсажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

Празното пространство между тръбата и сонсажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в ������������������������������������ 6173

Почистване на тръбата с еърлифт в ������������������������������������ 6173

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в ������������������������������������ 6173 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������������ 6173
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������������ 6173
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������������ 6173
 4. Сондажи за вода ������������������������������������ 6173
 5. Сондажни услуги ������������������������������������ 6173
 6. Геотермични сондажи ������������������������������������ 6173
 7. Почистване на сондажи ������������������������������������ 6173
Цени за сондаж за вода в ������������������������������������ 6173

 • Сондажни Услуги

Защо да изберете нашата сондажна технология?

Повечето сондажи за вода се правят с самоделни сонди и достигайки до водоносния слой пясък спират, защото технологията им не им позволява да преминат през него.

За качествен сондаж препоръчваме да се стигне водоносния слой и поне още 5-6 метра след него за мъртво ниво или утайник, където да падат частици пясък пренесени с водата. Едва ли бихте могли да си представите съвременния свят без наличието на течащата вода в домовете ни. Какъв ли би бил живота ни, ако нямахме възможността да влезем в банята и да си вземем дълъг и отпускащ душ.

Предполагам, че дори не Ви се иска да си го представите. И за щастие не Ви се налага, защото благодарение на сондите и сондажите за вода можем да се сдобием с необходимото количество от скъпоценния елексир на живота.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: ������������������������������������ 6173

 • Сондажни Услуги

Цени за сондаж за вода в ������������������������������������ 6173

Водоснабдителни и водопонижителни сондажи и системи

Списък на по-важни хидрогеоложки проучвания и проекти на водоснабдителни и водопонизителни съоръжения, изпълнявани от България Well Drilling:

 • Проектиране, изграждане и саниране на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции Б 01 – “Аерогара София”, Б 02 – гр. Благоевград, Б 03 – гр. Петрич, Б 15 – “Западен парк” – София, Б 26 – бул. “Шипченски проход” – София и Б 36 – Владая на “Лукойл България” ЕООД, 2003 – 2010 г.
 • Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции 7151 – бул. “Симеоновско шосе” – гр. София, Петролна база – Враца на “Петрол” АД, 2004 – 2010 г.
 • Почистване, саниране, ремонт и оглед с дълбоководна камера на тръбни кладенци на “Топлофикация” АД, ТР “София”, ТР ”Земляне” – 2006 – 2013. Инвеститор „Топлофикация – София“ ЕАД.
 • Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпено оборудване на „Резиденшъл парк София”, Инвеститор – „Резиденшъл парк София”, 2008 г.
 • Проучвания за геоложките и хидрогеоложките условия на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на градовете Гоце Делчев, Банско и Асеновград („Техническа помощ на интергриран проект във водния сектор за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско (European AID 124486/D/SV/BG). 2009 г., Инвеститор – Консорциум „Далем – Кокс – Пехер“.
 • Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на градовете Никопол, община Никопол и Тръстеник, община Долна Митрополия”. Прединвестиционни проучвания на одобрените инвестиционни компоненти. Подобект: Водопроводна и канализационна мрежи. Част: Геология. 2009 г., Инвеститор – „Акваинс“ ЕООД
 • Хидрогеоложки проучвания и миграционни опити за топлоснабдяване с геотермална енергия на производствена сграда на Сентилион България. 06.2011. Инвеститор – Сентилион – България
 • Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „София Саут Ринг Мол”. ІІ.2012 .Инвеститор – „Данаос Девелопмънт” АД.
 • Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания, математическо моделиране и разработване на вариантни решения за отводняване на площадката и строителните изкопи на ПСОВ – Враца. ХІ.2012. Инвеститор – Велдер ООД.
 • Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „Технологичен парк – София”. 2014 .Инвеститор – „София Тех Парк” АД.

биене на сонда за вода цена ������������������������������������ 6173

биене на сонда за вода цена ������������������������������������ 6173

откриване на вода цена ������������������������������������ 6173

сондаж за вода цена ������������������������������������ 6173

сондаж кладенец цена ������������������������������������ 6173

сондажи за вода ������������������������������������ 6173 цена

сондажи за вода цени ������������������������������������ 6173

сонди за вода цени ������������������������������������ 6173

сондиране за вода цена ������������������������������������ 6173

цена за сондаж за вода ������������������������������������ 6173

цена на сондаж за вода ������������������������������������ 6173

цена сондаж за вода ������������������������������������ 6173

цени за сондажни услуги в ������������������������������������ 6173

сондажи за вода цена на метър ������������������������������������ 6173

сондаж цена на метър ������������������������������������ 6173