Пишете ни

Ценова листа на сондажни услуги в ������������ ������������

Цени на сондажи в мека почва и скали в ������������ ������������

Цени за проектиране и сондажни дейности в ������������ ������������

Актуални цени за сондажни услуги в ������������ ������������

 • Цени на сондажи за вода в ������������ ������������.

Цени за сондажни и хидрогеоложки услуги в ������������ ������������


» Сондажни услуги в ������������ ������������ » Цени за сондаж за вода

 • Сондажни услуги - Цени

Цена за откриване на подземна вода и сондаж в ������������ ������������

Откриваме подземна вода и сондажи в цяла България

на всякакъв вид терени

за всякакви цели: битови или промишлени


Ориентировъчни цени за сондажни услуги в ������������ ������������

  посечените цени са в лева и крайни с ДДС.

Консултация на терен в ������������ ������������

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

 • 150.00 лв + транспортни разходи

Консултация с установяване на наличие на вода в ������������ ������������

  Цената се приспада от крайната цена за сондаж

  Първоначална такса от 100.00 лв + транспортни разходи:

 • Минимум 15 бр. точки за имот от 500 м²: 150.00 лв.
 • Минимум 20 бр. точки за имот от 700 м²: 190.00 лв.
 • Минимум 30 бр. точки за имот от 900 м²: 270.00 лв.
 • Минимум 40 бр. точки за имот от 1100 м²: 270.00 лв.

  Установяване на наличие на вода в други терени и спецификации при извършена вече услуга за клиент:

 • По договаряне

Сондажни услуги в ������������ ������������

Извършваме сондажи от 10 до / и над 400 метра:

 • от 130.00 лв. / м до 160.00 лв. / м

Доклади и протоколи за сондаж в ������������ ������������

Доклад се изпраща на посочен от Вас e-mail адрес.

 • Изготвяне на професионален доклад до 5 работни дни се включва в цената на услугата

Други услуги свързани с откриване на вода и сондаж в ������������ ������������

  Други услуги неописани в ценоразписа:

 • Свържете се с нас

Цената на сондаж в ������������ ������������ зависи от много фактори:

 • диаметър;
 • дълбочина;
 • трудност на терена като достъп;
 • трудност на пробиване - почва, скала, пясък;
 • както и местността / района, в която се извършва сондажа - отдалеченост от областен град.

В цената на сондаж в ������������ ������������ се включват всички дейности:

 • сондиране;
 • затръбяване със специална тръба;
 • обратен насип със специален речен филц;
 • почистване на сондажа с еърлифт до избистряне на водата.

Сондажи в ������������ ������������

Сондажът се пробива с диаметър около 20 см, като се работи внимателно и се наблюдава вида на извадените земни маси.

Появата на пясък и чакъл показват, че наближава водоносният хоризонт. Всеки такъв е ограничен от водонепропусклив слой, който обикновено е глина.
Когато сондата достигне  до глината, следва да се очаква появата на водата. Водоносният хоризонт не е тръба пълна с вода, а слой с водопропусклив материал - обикновено пясък, в който се намира водата.

Понякога има няколко водоносни хоризонта, като общото правило е, че колкото по-дълбок е хоризонтът, толкова по-стабилен е дебитът и водата е с по-добри качества. Когато имате нужда от голям дебит, тогава може да се черпи вода от няколко хоризонта, за да се подсигури необходимото количество.

Трябва да се внимава след появата на водата да не се пробие долният водонепропусклив слой от глина, защото е възможно през дупката водата да започне да прониква в по-долните слоеве и да се загуби.

Затръбяване на сондаж в ������������ ������������

След пробиване на сонсажния отвор се поставя специална тръба, в последно време за тази цел се използва полипропиленова тръба.

Тръбите са здрави и устойчиви на страничен натиск, на смачкване и на корозия, а по дължината на тръбата са разположени многобройни прорези. През тях водата прониква във вътрешността на тръбата, където е разположена помпата за изпомпване.

Когато пластовете са нестабилни и се рушат или се свличат постоянно, тогава се копае "под обсада" - спускат се метални тръби с по-голям диаметър и сонсажния отвор се извършва вътре в тях. С направата на сонсажния отвор, тръбите се спускат едновременно, което не позволява на меките пластове да се свличат. Когато се достигне необходимата дълбочина и се постави постоянната полипропиленова тръба, обсадните тръби се вадят.

Празното пространство между тръбата и сонсажен отвор се запълва с водопропусклив пласт - специален филц от сортиран речен камък с размери 4-8 мм, през които свободно водата може да проникне в тръбата и да я пълни.

Почистване на сондаж в ������������ ������������

Почистване на тръбата с еърлифт в ������������ ������������

 • До дъното на тръбата се вкарва сгъстен въздух, под чиято струя твърдите частици утаени на дъното се разбъркват и издигат нагоре, където биват засмукани от помпа и отведени на повърхността;
 • В тръбата се спуска специална потопяема помпа, която изпомпва водата;
 • Около входа на тръбата се изгражда шахта с капак, в която се инсталират спирателни кранове, захранването на помпата и евентуално други уреди.

Цени за сондаж за вода в ������������ ������������ чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������ ������������
 2. Проектиране на сондажи ������������ ������������
 3. Откриване на подземна вода ������������ ������������
 4. Сондажи за вода ������������ ������������
 5. Сондажни услуги ������������ ������������
 6. Геотермични сондажи ������������ ������������
 7. Почистване на сондажи ������������ ������������
Цени за сондаж за вода в ������������ ������������

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи и кладенци за вода
 • Сондажи и кладенци за вода - кладенци, са шахтови и представляват цилиндричен изкоп, в който изкоп се поставят бетонови тръби или бетонови пръстени, като между пръстените и изкопа луфтът се запълва с филц, който играе ролята на дренаж и филтър. Целта е изкопът да премине през водоносен пласт или водоносна "жилка" и да стигне до водонепропусклив пласт (обикновена глина), където да се изкопае достатъчно за резервоар. Водният стълб в кладенеца най-често зависи от ширината на споменатите два пласта, докато дебитът (притокът) - не.

Резултат в Google:

 • Услуга: Цени за сондаж за вода
 • Район: ������������ ������������

 • Сондажни Услуги

Цени за сондаж за вода в ������������ ������������

Геоложки проучвания

България Well Drilling е специализирано в геоложките проучвания, като в състава са включени инженер-геолози, хидрогеолози и геодезисти с висока професионална квалификация и богат опит. Дружеството разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и оборудване за бързи и качествени инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания. Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

Инженерногеоложки проучвания

Съгласно изискванията на нормативните документи, всеки строителен обект се нуждае от инженерногеоложко проучване. България Well Drilling предлага цялостно завършено инженерногеоложко проучване, включващо:

– направа на проучвателни ядкови сондажи с дълбочина до 100 метра;

– направа на динамична и статична пенетрация;

– направа на шурфове, разчистки, галерии;

– вземане и изследване на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория;

– изследване на почви за наличие на замърсявания;

– съставяне на пълен инженерногеоложки доклад с условия за фундиране.

Хидрогеоложки проучвания

Основните услуги, които предлагаме в това направление са следните:

– хидрогеоложки проучвания за търсене на подземни води за водоснабдяване;

– хидрогеоложки проучвания за отводняване на терени, изкопи и минни изработки;

– предварителни геофизични проучвания за установяване на водно ниво, геоложки граници и други;

– опитно-филтрационни изследвания и определяне на филтрационни параметри на водоносни пластове;

– обследване на вътрешността на сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 150 m с помощта на телевизионна камера.

Геоложки проучвания за кариери и мини, концесионни анализи и определяне на запаси от полезни изкопаеми. Геоложки проучвания и анализи за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.

Геофизични проучвания

– вертикално електрично сондиране;

– електропрофилиране;

– сеизмични проучвания;

– електрокаротаж.

Лабораторни изследвания на почвени, скални и водни проби в акредитирана лаборатория.

биене на сонда за вода цена ������������ ������������

биене на сонда за вода цена ������������ ������������

откриване на вода цена ������������ ������������

сондаж за вода цена ������������ ������������

сондаж кладенец цена ������������ ������������

сондажи за вода ������������ ������������ цена

сондажи за вода цени ������������ ������������

сонди за вода цени ������������ ������������

сондиране за вода цена ������������ ������������

цена за сондаж за вода ������������ ������������

цена на сондаж за вода ������������ ������������

цена сондаж за вода ������������ ������������

цени за сондажни услуги в ������������ ������������

сондажи за вода цена на метър ������������ ������������

сондаж цена на метър ������������ ������������