Пишете ни

Сондажи за вода в Долни Лом 3958

Работа: Сондажи за вода в Долни Лом 3958

 • Стани изпълнител на Сондажи за вода в Долни Лом 3958.

Професионални Сондажи за вода в Долни Лом 3958

 • Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в Долни Лом 3958.

Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в Долни Лом 3958


» Сондажни услуги в Долни Лом 3958 » Сондажи за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи за вода в Долни Лом 3958

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Долни Лом 3958, ✅ Сондажи за вода в Долни Лом 3958 ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес улица Плиска 2, център, Долни Лом, община Чупрене, област Видин, п.к.3958.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в Долни Лом 3958, ✅ Сондажи за вода в Долни Лом 3958 ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес улица Плиска 2, център, Долни Лом, община Чупрене, област Видин, п.к.3958.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в Долни Лом 3958 и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Цени за Сондажи за вода в Долни Лом 3958

 • Сондажни Услуги

 • Геотермични сондажи

Геотермалната енергия извлечена чрез термопомпи може да се използва, както за отопление, така и за охлаждане на сгради. Геотермалната термопомпена инсталация за отопление може да се използва и за затопляне на вода за басейн. Системата може да бъде настроена автоматично да поддържа желаната температура.

Сондажи за вода в Долни Лом 3958 чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода Долни Лом 3958
 2. Проектиране на сондажи Долни Лом 3958
 3. Откриване на подземна вода Долни Лом 3958
 4. Сондажни услуги Долни Лом 3958
 5. Геотермични сондажи Долни Лом 3958
 6. Почистване на сондажи Долни Лом 3958
 7. Цени за сондаж за вода Долни Лом 3958
Сондажи за вода в Долни Лом 3958

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи за вода
 • Район: Долни Лом 3958

 • Информация

Взривни сондажи за вода

България Well Drilling извършва взривни сондажи за вода на твърди скалисти терени, където не е възможно пробиване със сонда.

При пробиване на сондаж с взривен метод, извършваме предварителен оглед на мястото, извършваме пробивания за поставяне на взривни вещества, извършваме контролиран взрив, отстраняваме взривената маса скали и камъни, пробиваме допълнително със сонда за достигане на водния източник.

Водоснабдителните сондажи позволяват набавянето на, така нужната вода, на места трудно достъпни до водоснабдителната мрежа. Сондажи могат да се направят за снабдяване с прясна вода домове, вили,  предприятия, паркове и градини, селскостопански полета и навсякъде където нямате достъп до водоснабдителната мрежа.

Взривните сондажи се извършват в райони с твърда земна маса на трудно достъпни места където няма вариант за пробиване на сондаж само със машина.

въздушно сондиране Долни Лом 3958

дълбоки сондажи за вода Долни Лом 3958

направа на сондаж Долни Лом 3958

направа на сондаж за вода Долни Лом 3958

пробиване за сондажи Долни Лом 3958

продухване на сондаж за вода Долни Лом 3958

сондаж за вода Долни Лом 3958

сондажи за вода Долни Лом 3958

сондажи за вода в Долни Лом 3958

сонди за вода Долни Лом 3958

сухо сондиране Долни Лом 3958