Пишете ни

Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

Цени на Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

Работа: Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

 • Стани изпълнител на Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������.

Сондьорски услуги в ������������������������������������ ������������������������������������

Професионални Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

 • Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в ������������������������������������ ������������������������������������.

Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в ������������������������������������ ������������������������������������


» Сондажни услуги в ������������������������������������ ������������������������������������ » Сондажи за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������������ ������������������������������������, ✅ Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������ ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������������������������������ ������������������������������������, ✅ Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������ ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������ и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Цени за Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

 • Сондажни Услуги

 • Сондажи
 • Сондиране - Сондажите за вода се извършват с цел въпросната вода да бъде достъпна за използване.

Около 96 на сто от прясната вода в света се намира в подземни водоносни хоризонти. Сондирането за прясна вода трябва да достигне до водопропускливите земни пластове - порите на глинено-песъчливи почви, пясъци, чакъли, напукани скали, карстови образования и други. За задържане на подземните води служат плътни глини, мергели, здрави компактни скали и други подобни, които възпрепятстват пропускането на водата по-надълбоко.

Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������ чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������������������������������ ������������������������������������
 2. Проектиране на сондажи ������������������������������������ ������������������������������������
 3. Откриване на подземна вода ������������������������������������ ������������������������������������
 4. Сондажни услуги ������������������������������������ ������������������������������������
 5. Геотермични сондажи ������������������������������������ ������������������������������������
 6. Почистване на сондажи ������������������������������������ ������������������������������������
 7. Цени за сондаж за вода ������������������������������������ ������������������������������������
Сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи за вода
 • Район: ������������������������������������ ������������������������������������

 • Информация

Почистване на сондажи

почистването на съществуващи водни кладенци се осъществява чрез т.н. процес еърлифт (airlift). Той се използва при дълбоко замърсени кладенци, утайки на дъното на сондажа (пясък, тиня), където пясъкът бързо изглажда механичните части по водната помпа.

Енергията, която се използва е въздух под налягане осигурен от компресор намиращ се на повърхността.

Цените за почистване на сондаж се определят от дълбочината на сондажа и  от условията на работа.

въздушно сондиране ������������������������������������ ������������������������������������

дълбоки сондажи за вода ������������������������������������ ������������������������������������

направа на сондаж ������������������������������������ ������������������������������������

направа на сондаж за вода ������������������������������������ ������������������������������������

пробиване за сондажи ������������������������������������ ������������������������������������

продухване на сондаж за вода ������������������������������������ ������������������������������������

сондаж за вода ������������������������������������ ������������������������������������

сондажи за вода ������������������������������������ ������������������������������������

сондажи за вода в ������������������������������������ ������������������������������������

сонди за вода ������������������������������������ ������������������������������������

сухо сондиране ������������������������������������ ������������������������������������