Пишете ни

Сондажи за вода в ������������ ������������

Цени на Сондажи за вода в ������������ ������������

Работа: Сондажи за вода в ������������ ������������

 • Стани изпълнител на Сондажи за вода в ������������ ������������.

Професионални Сондажи за вода в ������������ ������������

 • Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в ������������ ������������.

Дълбоки и плитки Сондажи за вода в мека почва и скали в ������������ ������������


» Сондажни услуги в ������������ ������������ » Сондажи за вода

 • Сондажни Услуги

Сондажи за вода в ������������ ������������

Сдружение на Професионалните Сондьори в България

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������ ������������, ✅ Сондажи за вода в ������������ ������������ ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.

Откриване на вода

Сондажи от 10 до 450 метра

Ø от 130 до 200 мм

Обсадни тръби

Филтриращ филц

Почистване с Еърлифт

0885055800

България Well Drilling подкрепя дарителството

България Well Drilling отделя 5% за дарения от посочената цена в договор.

Сондажи за вода с гарантирано качество и на най-ниски цени в ������������ ������������, ✅ Сондажи за вода в ������������ ������������ ☏ 0885055800. Сондажи за вода за клиенти намиращи се на или около адрес булевард Витоша №1, Столична община, София град, п.к.1000.Чрез нас като изпълнител Вие ще Дарите!

Избери Кауза

 • Сондажи за вода
 • Сондажи за вода в страната - Сондажи за вода в ������������ ������������ и изграждане на водоснабдителна канализация в населените места е голям напредък към подобряване бита и живота на хората.

Благодарение на най-съвременна техника за сондиране на вода, вододобивът не е проблем, дори за най-безводни райони. Пробивите за сондажи за вода в страната до 40 м. се смятат за плитки, а пробивите над 40 м. за дълбоки. Диаметрите за пробивите за различните проучвания и експлоатация варират между 50 и до 500 мм. Голямо приложение намират сондажите за вода в строителството на тръбни кладенци.

Основните работни процеси при направа на различни сондажи за вода биват:

 • Разрушаване на почвата с различни сондажни инструменти;
 • Изхвърляне на разрушената почва на повърхността на терена;
 • Укрепване стените на пробива, с цел предпазване от разрушаване.

Разрушаването се постига, чрез рязане и раздробяване на почвата.

Известни са два метода на разрушаване:

 • Ударен - разрушаване на почвата с удари в забоя, посредством специални длета;
 • Въртелив - почвата се разрушава, чрез триене и рязане при въртенето на сондажния инструмент.

Разрушената почва се изхвърля със специални сондажни накрайници или с промивна вода и глинен разтвор, вкаран в пробива, чрез помпа.

Укрепването на сондажните пробиви става с непрекъснати колони от обсадни тръби.

Видове сондажи

 • Ударно - въздушно сондиране

Това е по-бързото и лесно сондиране. Сгъстен въздух набива ударно короната и след това при излизането си той изнася дребните частици почва и скала на повърхността. Най-голямата особеност е, че този вид сондиране може да се извършва само в еднородна твърда скала, като диаметърът на сондажа достига до 200 мм. В мека почва може да се използва само следващият вид сондиране.

 • Въртеливо - водно сондиране

Този вид е основният и се прилага, когато почвата е пръст и е мека.

При него се извършват и повече странични дейности:

 1/ Изкопава се утайник, в който сондажният разтвор се утаява;

 2/ Пробивната корона с въртеливо движение пробива почвата, а сондажният разтвор с помпи се нагнетява до нея и при изпомпването си към повърхността се изнасят раздробените частици пръст;

 3/ Сондажният разтвор се утаява в утайника и отново се употребява.

 Сондажите с този вид сондиране обикновено се правят с диаметър до 200 мм, в някои от случаите и с по-голям диаметър. Основният фактор за това е желаният дебит и необходимата дълбочина. Ясно е, че при желан по-висок дебит (например за промишлени нужди) е необходимо пробиване на дупка с по-голям диаметър и монтаж на по-голяма тръба.

Цени за Сондажи за вода в ������������ ������������

 • Сондажни Услуги

 • Почистване на сондажи

Възможни причини са не добре извършено уплътняване с филц и не добре извършен сондаж, а понякога са налице други външни фактори. Това предизвиква износване и преустановяване на работата на сондажната помпа.

В сондажа се инсталират две линии, нагнетателна и всмукателна. По нагнетателната линия се подава въздух с мощен компресор, а всмукателната линия засмуква пясъка и ненужните примеси, като по този начин се изчиства сондажа и е отново годен за използване.

Сондажи за вода в ������������ ������������ чрез България Well Drilling & probuildersbg.com:

 1. Сондажи и кладенци за вода ������������ ������������
 2. Проектиране на сондажи ������������ ������������
 3. Откриване на подземна вода ������������ ������������
 4. Сондажни услуги ������������ ������������
 5. Геотермични сондажи ������������ ������������
 6. Почистване на сондажи ������������ ������������
 7. Цени за сондаж за вода ������������ ������������
Сондажи за вода в ������������ ������������

Резултат в Google:

 • Услуга: Сондажи за вода
 • Район: ������������ ������������

 • Информация

Услуги по сондиране на вода

 • хидрофорни помпи
 • узаконяване на сондажи
 • разрешителен режим за напоителни системи

въздушно сондиране ������������ ������������

дълбоки сондажи за вода ������������ ������������

направа на сондаж ������������ ������������

направа на сондаж за вода ������������ ������������

пробиване за сондажи ������������ ������������

продухване на сондаж за вода ������������ ������������

сондаж за вода ������������ ������������

сондажи за вода ������������ ������������

сондажи за вода в ������������ ������������

сонди за вода ������������ ������������

сухо сондиране ������������ ������������